Magazyn MILMAG 01/2017 dostępny on-line »

MILMAG - The Military Magazine

Spotkanie ministrów obrony NATO

Ministrowie obrony państw członkowskich NATO debatowali w Brukseli na temat przyszłej polityki Paktu Północnoatlantyckiego. 8 i 9 listopada dyskutowano o obecności wojsk koalicji w Afganistanie, kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem, wypracowaniu wspólnej polityki wobec Korei Północnej oraz o powołaniu nowych dowództw w ramach Sojuszu.

W ramach cyklicznych spotkań ministrów obrony NATO przedstawiciele państw członkowskich dyskutują na temat najważniejszych wyzwań stojących przed Sojuszem /Zdjęcie: KG NATO

Podczas obrad uzgodniono konieczność dalszej rozbudowy misji szkoleniowej w Afganistanie (NATO Resolute Support). Zgodnie z ustaleniami ma zostać zwiększona liczebność zaangażowanego personelu z 13 000 do 16 000. Zgodnie ze słowami Sekretarza Generalnego, Jensa Stoltenberga, zwiększanie obecności NATO na wschodzie jest konieczne gdyż Afgańczycy cały czas potrzebują silnego wsparcia. W ramach Resolute Support od 2015 instruktorzy z państw członkowskich Sojuszu, w tym również Polacy, szkolą afgańskich żołnierzy i policjantów.

W Brukseli dyskutowano również o konieczności powołania dwóch nowych struktur dowodzenia, które będą odpowiadały za transport wojsk z USA poprzez Atlantyk oraz dyslokację sił NATO na terenie Europy. Mają one zapewnić sprawniejszy przerzut wojsk sojuszniczych. Zgodnie z deklaracją ministra Antoniego Macierewicza Polska jest gotowa gościć jedno z nowych centrów dowodzenia, jednak decyzje dotyczące lokalizacji nowych struktur mają zapaść dopiero w lutym 2018.

Ministrowie obrony rozmawiali konieczności dalszej integracji działań państw członkowskich w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zgodzono się że konieczne jest dalsze rozwijanie wspólnej doktryny, która pozwoli na integrację procesu planowania i działania na szczeblu Sojuszu. Jest to konsekwencja uznania przez NATO cyberprzestrzeni jako kolejnego po lądzie, morzu i przestrzeni powietrznej pola walki. Za realizację tej polityki ma odpowiadać nowe Centrum Operacji Cybernetycznych Paktu Północnoatlantyckiego.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ