Nowy MILMAG 02/2017 już dostępny on-line »

MILMAG - The Military Magazine

Pakistan zawiesza licencje

12 listopada ministerstwo spraw wewnętrznych Pakistanu, na polecenie premiera Shahida Khaqana Abbasiego podjęło decyzję o natychmiastowym zawieszeniu wszystkich wydanych od lat 1970. licencji na broń samoczynno-samopowtarzalną. Do 15 stycznia 2018 wszyscy posiadacze konstrukcji strzeleckich, które mogą strzelać ogniem seryjnym i ciągłym muszą zmodyfikować swoje modele lub zdać je władzom.

Zawieszenie licencji na broń strzelającą ogniem seryjnym lub ciągłym zaliczaną do tzw. zakazanych kalibrów jest elementem walki premiera z formacjami paramilitarnymi, milicjami plemiennymi i radykalnymi organizacjami, wspieranymi przez członków Zgromadzenia Narodowego i lokalnych zgromadzeń poszczególnych prowincji / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

W pierwszym przypadku modyfikacje musi przeprowadzać zatwierdzony rusznikarz lub zakład podległy Pakistan Ordnance Factories (POF), a sama przeróbka zostać sprawdzona przez policję. Po wyeliminowaniu ognia ciągłego właściciel otrzyma licencję na broń samopowtarzalną. Jeżeli posiadacz zdecyduje się na oddanie konstrukcji w ręce władz lub funkcjonariuszy policji, otrzyma rekompensatę w wysokości 50 tys. PKR (1,7 tys. zł).

W latach 2008-2012 w Pakistanie wydano 68 473 licencje na tzw. zakazane kalibry (PB, Prohibited Bore): 11 776 w 2008, 27 551 w 2009, 5789 w 2010, 8369 w 2011 i 15 988 w 2012. Obejmowały one m.in. broń samoczynno-samopowtarzalną, w tym karabinki AK i pistolety maszynowe. Każdorazowo odbywało się to za zgodą deputowanych Zgromadzenia Narodowego, czyli niższej pakistańskiej izby parlamentarnej. Średnio każdy członek Zgromadzenia przyznał dwieście licencji PB. Dodatkowo 18 poprawka do konstytucji Pakistanu pozwoliła przydzielać też licencje na zakazane kalibry członkom czterech zgromadzeń prowincjonalnych.

Zawieszenie licencji jest elementem walki z milicjami plemiennymi, formacjami paramilitarnymi i radykalnymi organizacjami, wspieranymi przez deputowanych. Część z grup uznawana jest przez wspólnotę międzynarodową za terrorystyczne, choć władze Pakistanu nie traktują ich jako zagrożenie. Zawieszenie licencji PB ma pozwolić na ich rozbrojenie lub ograniczenie posiadanego arsenału. Dodatkowo pełniący swoje obowiązki od sierpnia 2017 premier Abbasi zapowiedział w swoim expose, że będzie dążył do wyeliminowanie całej broni samoczynno-samopowtarzalnej z rąk obywateli i zakazanie takich konstrukcji w Pakistanie, o ile wszyscy deputowani poprą taką decyzję.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ