25 września na poligonie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych-Nowa Dęba w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka nastąpiła uroczystość przekazania 9 Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych (SPZR) bardzo krótkiego zasięgu Poprad do 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Zająca w Jarosławiu. Wcześniej tego typu zestawy trafiły do 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego i 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Łącznie, do 2021 Wojsko Polskie otrzyma 79 zestawów, z których 77 zostało zamówionych od spółki PIT-Radwar 16 grudnia 2015 za równowartość 1,083 mld zł (Kolejne Poprady w WP, 2019-05-31).

Posadowione na podwoziu AMZ-Kutno Żubr-P, SPZR Poprad trafiły na wyposażenie trzeciego już pododdziału artylerii przeciwlotniczej Wojska Polskiego / Zdjęcie: 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej

Posadowione na podwoziu AMZ-Kutno Żubr-P, SPZR Poprad trafiły na wyposażenie trzeciego już pododdziału artylerii przeciwlotniczej Wojska Polskiego / Zdjęcie: 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej

W przekazania dziewięciu SPZR Poprad udział wzięli m.in.: Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marek Sokołowski, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski, dowódca 21. Dyawizjonu Artylerii Przeciwlotniczej ppłk Janusz Goch, szef Inspektoratu Wsparcia gen. bryg. Dariusz Ryczkowski. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart i marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem na czele. Po obejrzeniu szkolenia programowego pododdziałów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, szef MON wręczył kluczyki kierowcom pojazdów.

Harmonogram umowy z 2015 zakładał dostawę 14 wyrzutni w 2018, 22 w 2019, 22 w 2020 oraz ostatnich 19 w 2021. W czerwcu 2018 minister Błaszczak zapowiadał, że do końca 2019 do jednostek Wojska Polskiego trafi  36 zestawów. 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej był do tej pory wyposażony w ręczne wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu Grom, 23-mm armaty przeciwlotnicze ZU-23-2 Hibneryt oraz stacje radiolokacyjne NUR-21 i Soła (Modernizacja radarów NUR-21, 2019-08-05).

Minister ogłosił również decyzję o rozbudowie poligonu w Nowej Dębie, zgodnie z którą obiekt szkoleniowy powiększy się o 10 tys. ha gruntów. Jego rozbudowa umożliwi realizację inwestycji na Placu Ćwiczeń Taktycznych – Lipa, który wejdzie w skład Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych-Nowa Dęba. Inwestycje będą obejmowały budowę budynku koszarowego, modernizację strzelnicy artyleryjskiej, budowę lądowiska dla śmigłowców ewakuacji medycznej (MEDAVAC) oraz wykonanie placu szkolenia OPBMR (Obrona przed bronią masowego rażenia).

Dzięki temu poligon w Nowej Dębie będzie drugim największym tego typu obiektem w Polsce, po Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Będzie służył m.in. do szkolenia żołnierzy nowo tworzonej 18. Dywizji Zmechanizowanej, a także wojsk sojuszniczych (Formowanie 18. Pułku Logistycznego, 2019-09-18).