25 lipca Departament Obrony Australii poinformował o uziemieniu wszystkich 47 śmigłowców wielozadaniowych NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter), których lokalne oznaczenie to MRH-90 Taipan. Potwierdzono tym samym informację lokalnego dziennika The Canberra Times, który dzień wcześniej poinformował o wystąpieniu problemów technicznych z jednym z wiropłatów wojsk lądowych, który 11 lipca wykonywał lot szkoleniowy z pokładu okrętu desantowego HMAS Adelaide, typu Canberra u wybrzeży stanu Queensland na lotnisko Brisbane.
 47 śmigłowców wielozadaniowych NHI NH90, które otrzymały lokalne oznaczenie MRH-90 Taipan zostało zakupionych za 3,5 mld AUD (9,31 mld zł), aby zastąpić UH-1 Iroquois i S-70A-9 Black Hawk w wojskach lądowych oraz Westland Sea King Mk 50A w marynarce wojennej w ramach 808. Eskadry / Zdjęcie: Departament Obrony Australii

47 śmigłowców wielozadaniowych NHI NH90, które otrzymały lokalne oznaczenie MRH-90 Taipan zostało zakupionych za 3,5 mld AUD (9,31 mld zł), aby zastąpić UH-1 Iroquois i S-70A-9 Black Hawk w wojskach lądowych oraz Westland Sea King Mk 50A w marynarce wojennej w ramach 808. Eskadry / Zdjęcie: Departament Obrony Australii

Powodem decyzji władz australijskich było wykrycie nadmiernych wibracji śmigła ogonowego, co stworzyło realne zagrożenie dla załogi MRH-90. Śmigłowiec powrócił na pokład okrętu, wykonując awaryjne lądowanie. Problemy techniczne są także powodem do niepokoju, gdyż zamówione jeszcze w 2005 z pierwszymi dostawami dwa lata później, NH90 miały osiągnąć pełną gotowość operacyjną w 2014. Uziemienie do czasu wyjaśnienia przyczyn nieoczekiwanych wibracji i przedsięwzięcia środków zaradczych oddali w czasie decyzję o gotowości (Koniec prób NH90 Sea Lion, 2019-07-20).

Uziemienie spowoduje także trudności dla wojsk lądowych (Australian Armyi marynarki wojennej (Royal Australian Navy), które biorą udział w ćwiczeniach z siłami amerykańskimi o kryptonimie Talisman Saber 2019 (Następca dla australijskich Tigerów, 2019-07-11).

Analiza
Nie są to pierwsze problemy australijskich wiropłatów tego typu. 20 kwietnia 2010 jeden z nich doznał awarii jednego z silników turbowałowych Rolls-Royce Turbomeca RTM322-01/9 w pobliżu Adelaide i musiał lądować awaryjnie w bazie lotniczej RAAF Edinburgh. 18 maja zdecydowano o ich uziemieniu. Przyczyną awarii okazało się zetknięcie się łopatki sprężarki z obudową silnika. Loty wznowiono w lipcu.

W lipcu 2014 krajowe biuro audytu ANAO (Australian National Audit Office) opublikowało 86-stronicowy raport na temat eksploatacji MRH-90 Taipan, w którym wskazano szereg błędów w procedurze zamówień i innych braków, opóźniających pełną gotowość operacyjną do kwietnia 2019. Tak się jednak nie stało, pomimo pomyślnego zakończenia 11 etapów tego procesu i przeprowadzenia wymuszonych zmian konstrukcyjnych, takich jak wzmocnienia podłogi kabiny i przedniej szyby, haka do desantowania liną czy stanowiska strzelca bocznego, a także przeprojektowania pomocniczej jednostki zasilającej APU. Przez to zdecydowano o wydłużeniu eksploatacji śmigłowców S-70A-9.