7 kwietnia spółka BAE Systems poinformowała o podpisaniu dwóch umów o łącznej wartości 5 mln USD (19,24 mln zł) z amerykańską Agencją Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) w ramach programu o kryptonimie WARP (Wideband Adaptive RF Protection) (Produkcja seryjna systemu walki radioelektronicznej EPAWSS).

BAE Systems opracuje na zlecenie amerykańskiej agencji DARPA mechanizmy ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi szerokopasmowych odbiorników radiowych na samolotach bojowych nowej generacji / Grafika: BAE Systems

Program, nadzorowany przez biuro MTO (Microsystems Technology Office) agencji DARPA, ma na celu opracowanie mechanizmów ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi szerokopasmowych odbiorników radiowych na samolotach bojowych nowej generacji. Zagrożenia tego typu będą pojawiać się podczas działań we wrogiej przestrzeni powietrznej i w teatrze działań o silnym natężeniu środków walki radioelektronicznej (WRE) (Amerykański samolot 6. generacji już w 2029?).

Program WARP ma na celu opracowanie szerokopasmowej adaptacyjnej architektury systemów filtrowania i eliminacji sygnału elektromagnetycznego w celu ochrony radiostacji definiowanych programowo (SDR, Software Defined Radio) przed zarówno zewnętrznymi, jak i własnymi zakłóceniami (BAE testuje technologię SABER dla samolotów EC-37B Compass Call).

Pracami na rzecz programu WARP pokieruje wyspecjalizowana komórka badawczo-rozwojowa spółki BAE Systems o nazwie FAST Labs z Burlington w stanie Massachusetts. Chris Rappa, dyrektor linii produktowej w FAST Labs powiedział:

Możliwość kontrolowania siły sygnału radiowego w całym widmie elektromagnetycznym ma kluczowe znaczenie dla niezawodnego działania szerokopasmowej elektroniki pokładowej. Systemy filtrowania i tłumienia sygnałów dla programu WARP będą wykrywać i dostosowywać się do środowiska elektromagnetycznego, dzięki inteligentnemu sterowaniu adaptacyjnym sprzętem pokładowym.

Techniczne obszary programu WARP koncentrują się na ulepszaniu technologii środków walki elektronicznej w celu poprawy adaptacyjnej kontroli widma elektromagnetycznego, umożliwiając siłom sojuszniczym na swobodne działanie, jednocześnie zakłócając środki przeciwnika.

W szczególności, pierwszy obszar techniczny koncentruje się na przeciwdziałaniu zewnętrznym zakłóceniom w paśmie od 2 do 18 GHz, a drugi obszar techniczny – na własnych zakłóceniach w paśmie od 0,1 do 6 GHz, pochodzących z pokładowych nadajników, aby umożliwić funkcję jednoczesnego nadawania i odbierania na tej samej częstotliwości, znaną pod akronimem STAR (Simultaneous Transmit and Receive).

BAE Systems zamierza wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie technologii walki radioelektronicznej, a prace uzupełniają portfolio badań i rozwoju w tym zakresie, opartych na wieloletnich inwestycjach w różne programy, w tym T-MUSIC (Technologies for Mixed mode Ultra Scaled Integrated Circuits), CONCERTO (CONverged Collaborative Elements for RF Task Operations) czy RF-FPGA (Radio Frequency Field Programmable Gate Arrays).