Komeda Główna Policji ujawniła statystyki dotyczące liczby pozwoleń na broń i liczby posiadanych konstrukcji strzeleckich na 31 grudnia 2018. Rok wcześniej funkcjonariuszom udało się tego dokonać w pierwszym tygodniu lutego 2018, obecnie trzeba było poczekać do końca miesiąca (Broń w Polsce w 2017, 2018-02-08).

Komenda Główna Policji ujawniła statystyki dotyczące liczby pozwoleń na broń i liczby posiadanych konstrukcji strzeleckich w 2018. W porównaniu do 31 grudnia 2017 o 9481 wzrosła liczba strzelców i o 41 661 liczba broni / Zdjęcie: Jarosław Lis

Komenda Główna Policji ujawniła statystyki dotyczące liczby pozwoleń na broń i liczby posiadanych konstrukcji strzeleckich w 2018. W porównaniu do 31 grudnia 2017 o 9481 wzrosła liczba strzelców i o 41 661 liczba broni / Zdjęcie: Jarosław Lis

Pod koniec 2018 w Polsce były 215 602 osoby, którym wydano pozwolenia na broń w celu: ochrony osobistej (36 499), ochrony osób lub mienia (9), łowieckim (127 768), sportowym (30 792), rekonstrukcji historycznych (64), kolekcjonerskim (18 064), pamiątkowym (1668), szkoleniowym (575) i innym (163). To wzrost o 9481 w porównaniu z danymi z 31 grudnia 2017. Wówczas strzelców było 206 124.

Policja informuje, że wydała w całym 2018 roku 121 pozwoleń do celu ochrony osobistej, 4296 do celu łowieckiego, 5172 do celu sportowego, 3 do celu rekonstrukcji historycznych, 6522 do celu kolekcjonerskiego, 16 do celu pamiątkowego, 162 do celu szkoleniowego i 10 do innego celu.

Liczba pozwoleń na broń wydanych do celu ochrony osobistej, łowieckiego, sportowego i kolekcjonerskiego zgodnie z policyjnymi statystykami na 31 grudnia każdego z ostatnich pięciu lat

Liczba pozwoleń na broń wydanych do celu ochrony osobistej, łowieckiego, sportowego i kolekcjonerskiego zgodnie z policyjnymi statystykami na 31 grudnia każdego z ostatnich pięciu lat

Ogółem oznacza to, że między 31 grudnia 2017 a 31 grudnia 2018 o 4429 spadła liczba pozwoleń do celu ochrony osobistej (wynika to głównie z rezygnowania z przedłużania pozwolenia przez posiadaczy broni gazowej, którzy zmuszeni zostali do obowiązkowych – a przede wszystkim kosztownych – badań co 5 lat), bez zmian pozostaje do celu ochrony osób lub mienia, o 2442 wzrosła liczba pozwoleń do celu łowieckiego, o 4852 wzrosła liczba pozwoleń do celu sportowego, o 4 wzrosła liczba pozwoleń do celu rekonstrukcji historycznych, o 6508 wzrosła liczba pozwoleń do celu kolekcjonerskiego, o 23 spadła liczba pozwoleń do celu pamiątkowego, o 140 wzrosła liczba pozwoleń do celu szkoleniowego i o 16 spadła liczba pozwoleń do innego celu.

Liczba broni do określonych celów zgodnie z policyjnymi statystykami na 31 grudnia każdego z ostatnich pięciu lat

Liczba broni do określonych celów zgodnie z policyjnymi statystykami na 31 grudnia każdego z ostatnich pięciu lat

Jednocześnie poinformowano, że w kraju zarejestrowanych jest 505 429 sztuki broni, czyli jest ich więcej o 41 661 niż podawano na 31 grudnia 2017. Zgodnie z zestawieniem 40 641 konstrukcje strzeleckie są zarejestrowane do celów ochrony osobistej (spadek o 4 241), 10 do celu ochrony osób lub mienia (bez zmian w porównaniu z 2018), 322 451 do celu łowieckiego (wzrost o 10 383), 76 761 do celu sportowego (wzrost o 14 166), 240 do celu rekonstrukcji historycznej (wzrost o 16 w porównaniu z rokiem ubiegłym), 59 318 do celu kolekcjonerskiego (bezprecedensowy wzrost o 20 538 konstrukcji strzeleckich!), 2444 do celu pamiątkowego (spadek o 3 sztuki), 3418 do celu szkoleniowego (wzrost o 817) i 146 do innego celu (spadek o 15 w porównaniu z 31 grudnia 2017).

Dynamika zmian w liczbie uzyskiwanych pozwoleń na broń do różnych celów w latach 2014-2018 / Wykresy: MILMAG

Dynamika zmian w liczbie uzyskiwanych pozwoleń na broń do różnych celów w latach 2014-2018 / Wykresy: MILMAG

Warto też zwrócić uwagę, że na jedno pozwolenie do celu ochrony osobistej było zarejestrowanych średnio 1,11 sztuk broni, do celu ochrony osób lub mienia 1,11, do celu łowieckiego 2,52 sztuki, do celu sportowego 2,49 sztuki, do celu rekonstrukcji historycznych 3,75 sztuki, do celu kolekcjonerskiego 3,28 sztuki, do celu pamiątkowego 1,47 sztuki, do celu szkoleniowego 5,94 sztuki, a do innego celu 0,9 sztuki.

Analiza
Choć liczba zarówno pozwoleń, jak i broni rośnie, to jednak porównanie liczby nowych pozwoleń w latach 2014-2018 wskazuje na kilka trendów. Po pierwsze od 2016 systematycznie spada liczba pozwoleń wydawanych do celu łowieckiego. W ostatnim roku znacząco. Po drugie, wyhamowała po olbrzymim skoku w 2016 liczba pozwoleń do celu sportowego. Utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. Największy przyrost i skok odnotowany jest w pozwoleniach do celu kolekcjonerskiego. Pierwszy raz w 2018 liczba nowych pozwoleń tej kategorii przekroczyła – i to znacząco – liczbę pozwoleń do celu sportowego i łowieckiego.