Przejdź do serwisu tematycznego

Broń w Polsce w 2019

Na początku marca Komenda Główna Policji ujawniła dane dotyczące liczby osób z pozwoleniami na broń oraz liczbę samych pozwoleń wydanych w roku 2019. Łącznie w Polsce są 224 651 osoby z pozwoleniami na broń i zarejestrowano 551 410 konstrukcji strzeleckich. Jest to pierwszy rok w dziejach, w których liczba wydanych pozwoleń na broń do celu sportowego (35 045) przekroczyła liczbę pozwoleń do celu ochrony osobistej (33 528).

Na początku marca Komenda Główna Policji ujawniła dane dotyczące liczby osób z pozwoleniami na broń oraz liczbę samych pozwoleń wydanych w roku 2019. Łącznie w Polsce są 224 651 osoby z pozwoleniami na broń i zarejestrowano 551 410 konstrukcji strzeleckich. Jest to pierwszy rok w dziejach, w których liczba wydanych pozwoleń na broń do celu sportowego (35 045) przekroczyła liczbę pozwoleń do celu ochrony osobistej (33 528).

W ubiegłym roku 144 osobom wydano pozwolenie na broń do ochrony osobistej, żadna nie dostała pozwolenia na ochronę osób lub mienia.


Komenda Główna Policji ujawniła dane dotyczące liczby osób z pozwoleniami na broń do różnych celów wydanych w roku 2019. To pierwszy rok w dziejach prowadzenia statystyk, w których liczba wydanych pozwoleń na broń do celu sportowego (35 045) przekroczyła liczbę pozwoleń do celu ochrony osobistej (33 528)

W celu łowieckim pozwolenie otrzymało 3901 osób, sportowym – 4822, rekonstrukcji historycznych – 4, w celu kolekcjonerskim 6181, pamiątkowym – 14, szkoleniowym 151, innym – 5. Ogółem w 2019 przybyło 15 222 osoby z nowymi pozwoleniami.


144 osoby uzyskały pozwolenie do celu ochrony osobistej (w porównaniu z 121 w 2018), ale do celu łowieckiego 3901 (w porównaniu do 4296 w 2018 i 5084 w roku 2015), do celu sportowego 4822 (5172 w 2018), do celu rekonstrukcji historycznych 4 (o jedną więcej niż w 2018), do celu kolekcjonerskiego 6181 (6522 w rekordowym roku ubiegłym), do celu pamiątkowego 14 (16 w 2018), do celu szkoleniowego 151 (162 w 2018) i do celu innego 5 (10 w 2018)

Warto jednak zauważyć, że choć liczba strzelców i broni wzrasta, to jednak dynamika przyrostu jest znacznie mniejsza, niż w poprzednich latach. Rok 2018 okazał się jednak rekordowy pod względem liczby nowych pozwoleń, pod tym względem w 2019 widać było znaczący spadek.


Ogólnie w Polsce zarejestrowano 551 410 konstrukcje strzeleckie w rękach osób cywilnych. Z czego najwięcej, bo 339 320 znajduje się w rękach myśliwych. Na drugim miejscu są sportowcy – 88 777, a na trzecim kolekcjonerzy, który mają 78 006 modele broni


Zdjęcia: Bartosz Łuczak, MilDot.pl – Długi dystans online

Ogółem w 2019 Policja odnotowała: 33 528 osób z pozwoleniem do celu ochrony osobistej, 9 do celu ochrony osób i mienia, 129 347 do celu łowieckiego, 35 045 do celu sportowego, 68 do celu rekonstrukcji historycznych, 24 031 do celu kolekcjonerskiego, 1728 do celu pamiątkowego, 723 do celu szkoleniowego i 173 do innego celu.


Dynamika zmian w liczbie pozwoleń do różnych celów w poszczególnych latach. Wykresy: MM MILMAG

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Plany modernizacji Sił Powietrznych w Sejmie

13 kwietnia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (SKON), sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz poinformował posłów o postępach i planach modernizacji technicznej

Test: Noże na MOLLE

Mocowanie noża na oporządzeniu System MOLLE/PALS ma za sobą nieco ponad 20 lat służby. W tym czasie pełnił nie jedno zadanie i służył w siłach zbrojnych…

X