3 marca Komenda Główna Policji ujawniła dane dotyczące liczby osób z pozwoleniami na broń oraz liczbę samych pozwoleń wydanych w roku 2019 (Broń w Polsce w 2018, 2019-02-28). Łącznie w Polsce są 224 651 osoby z pozwoleniami na broń i zarejestrowano 551 410 konstrukcji strzeleckich. Jest to pierwszy rok w dziejach, w których liczba wydanych pozwoleń na broń do celu sportowego (35 045) przekroczyła liczbę pozwoleń do celu ochrony osobistej (33 528).

Komenda Główna Policji ujawniła dane dotyczące liczby osób z pozwoleniami na broń do różnych celów wydanych w roku 2019. To pierwszy rok w dziejach prowadzenia statystyk, w których liczba wydanych pozwoleń na broń do celu sportowego (35 045) przekroczyła liczbę pozwoleń do celu ochrony osobistej (33 528)

Komenda Główna Policji ujawniła dane dotyczące liczby osób z pozwoleniami na broń do różnych celów wydanych w roku 2019. To pierwszy rok w dziejach prowadzenia statystyk, w których liczba wydanych pozwoleń na broń do celu sportowego (35 045) przekroczyła liczbę pozwoleń do celu ochrony osobistej (33 528)

W ubiegłym roku 144 osobom wydano pozwolenie na broń do ochrony osobistej, żadna nie dostała pozwolenia na ochronę osób lub mienia. W celu łowieckim pozwolenie otrzymało 3901 osób, sportowym – 4822, rekonstrukcji historycznych – 4, w celu kolekcjonerskim 6181, pamiątkowym – 14, szkoleniowym 151, innym – 5. Ogółem w 2019 przybyło 15 222 osoby z nowymi pozwoleniami.

Warto jednak zauważyć, że choć liczba strzelców i broni wzrasta, to jednak dynamika przyrostu jest znacznie mniejsza, niż w poprzednich latach. Rok 2018 okazał się jednak rekordowy pod względem liczby nowych pozwoleń, pod tym względem w 2019 widać było znaczący spadek.

Ogólnie w Polsce zarejestrowano 551 410 konstrukcje strzeleckie w rękach osób cywilnych. Z czego najwięcej, bo 339 320 znajduje się w rękach myśliwych. Na drugim miejscu są sportowcy - 88 777, a na trzecim kolekcjonerzy, który mają 78 006 modele broni

Ogólnie w Polsce zarejestrowano 551 410 konstrukcje strzeleckie w rękach osób cywilnych. Z czego najwięcej, bo 339 320 znajduje się w rękach myśliwych. Na drugim miejscu są sportowcy – 88 777, a na trzecim kolekcjonerzy, który mają 78 006 modele broni

144 osoby uzyskały pozwolenie do celu ochrony osobistej (w porównaniu z 121 w 2018), ale do celu łowieckiego 3901 (w porównaniu do 4296 w 2018 i 5084 w roku 2015), do celu sportowego 4822 (5172 w 2018), do celu rekonstrukcji historycznych 4 (o jedną więcej niż w 2018), do celu kolekcjonerskiego 6181 (6522 w rekordowym roku ubiegłym), do celu pamiątkowego 14 (16 w 2018), do celu szkoleniowego 151 (162 w 2018) i do celu innego 5 (10 w 2018).

Dynamika zmian w liczbie pozwoleń do różnych celów w poszczególnych latach / Wykresy: MILMAG

Dynamika zmian w liczbie pozwoleń do różnych celów w poszczególnych latach / Wykresy: MILMAG

Ogółem w 2019 Policja odnotowała: 33 528 osób z pozwoleniem do celu ochrony osobistej, 9 do celu ochrony osób i mienia, 129 347 do celu łowieckiego, 35 045 do celu sportowego, 68 do celu rekonstrukcji historycznych, 24 031 do celu kolekcjonerskiego, 1728 do celu pamiątkowego, 723 do celu szkoleniowego i 173 do innego celu.

W Polsce jest 37 860 konstrukcji strzeleckich zarejestrowanych do celu ochrony osobistej, 10 do celu ochrony osób lub mienia, 339 320 broni do celu łowieckiego, 88 777 do celu sportowego, 281 do celu rekonstrukcji historycznych, 78 006 do celu kolekcjonerskiego, 2508 do celu pamiątkowego, 4474 do celu szkoleniowego i 174 do innego celu.