4 października Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej opublikował zaproszenie do składania ofert na dostawy mobilnych radiolokatorów Bystra dla Wojska Polskiego. Według Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP planowana jest dostawa 19 stacji.

ZDPSR Bystra: ZDPSR Bystra jest pierwszym opracowanym w Polsce wielofunkcyjnym i wielozadaniowym radarem AESA / Zdjęcie: PIT-RADWAR

ZDPSR Bystra: ZDPSR Bystra jest pierwszym opracowanym w Polsce wielofunkcyjnym i wielozadaniowym radarem AESA / Zdjęcie: PIT-RADWAR

Zgodnie z postępowaniem nr IU/154/V-116/ZS/ZZO/DOS/SS/2018 zamówienie podstawowe stanowi szesnaście ZDPSR Bystra z opcją na trzy kolejne. Przedmiotem zamówienia jest także pięć pakietów logistycznych, w tym jeden w ramach opcji. Termin składania wniosków minie 17 października o godz. 10.00.

Zamawiający wymaga, aby oferent wykazał się wcześniejszą dostawą co najmniej jednej stacji radiolokacyjnej o wartości 25 mln zł, a także oprogramowania do niej, w ciągu pięciu ostatnich lat. Termin realizacji zamówienia minie 31 października 2022.

Analiza
Stacja radiolokacyjna Bystra przeszła pozytywnie badania certyfikacyjne w marcu 2018, jednak system zanotował kilkuletnie opóźnienie po prezentacji prototypu w 2014. Był projektowany od 2011 jako następca ZDPSR Soła o zasięgu 40 km. Oba systemy zostały opracowane przez spółkę PIT-RADWAR z Warszawy, wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ).

ZDPSR Bystra jest pierwszym opracowanym w Polsce wielofunkcyjnym i wielozadaniowym radarem pracującym w paśmie C, wyposażonym w antenę z aktywnym skanowaniem elektronicznym (Active Electronically Scanned Array, AESA). ZDPSR Soła wykorzystuje radar PESA z pasywnym skanowaniem elektronicznym. Obie konstrukcje mogą współpracować z Samobieżnym Przeciwlotniczym Zestawem Rakietowym Poprad, który został zamówiony przez Wojsko Polskie (77 zestawów ma zostać przekazanych do 2021).

Opis
ZDPSR Bystra przeznaczona jest do wykrywania i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu stosowanych do osłony taktycznych ugrupowań bojowych. ZDPSR BYSTRA ma zdolność wykrywania i śledzenia samolotów bojowych i śmigłowce (również w zawisie), pocisków rakietowych, a także bezzałogowych statków powietrznych czy granatów moździerzowych. Stacja może pracować w kilku trybach, w których przeszukiwanie dookólne realizowane jest poprzez obrót anteny i skanowanie przestrzeni charakterystyką nadawczo-odbiorczą formowaną programowo. Zasięg instrumentalny radaru to 80 km, pokrycie w elewacji do 70° i czas odświeżania informacji to 2 sekundy.

Zastosowana stacja radiolokacyjna AESA złożona jest z anteny aktywnej z elektronicznie sterowanym położeniem wiązki z półprzewodnikowymi modułami nadawczymi chłodzonymi cieczą. Pozwala to na cyfrowe formowanie wiązek odbiorczych, cyfrową syntezę, kodowanie i filtrację dopasowaną sygnałów, estymację współrzędnych z algorytmem ograniczającym efekty wielodrogowości, a także zastosowanie układu śledzenia wykorzystującego algorytm wielohipotezowy i podsystem do wykrywania śmigłowców w zawisie.

ZDPSR Bystra, posadowiony na platformie opancerzonego pojazdu AMZ Żubr-P 4×4, składa się podzespołów radaru wraz z układami rozwijania zestawu, układów łączności radiowej i przewodowej, układy nawigacji GPS i inercyjnej, podsystemu zasilania wraz z agregatem prądotwórczym, dwóch stanowisk operatora (w tym jednego przenośnego) i elementów pomocniczych (układów chłodzenia, stacja meteorologicznej i innych). Na przyczepie umieszczony jest imitator sygnału radiolokacyjnego z własnym źródłem zasilania, materiały eksploatacyjne i osprzęt dodatkowy. Zestaw ma 7,3 m długości (10,8 m z przyczepą), 2,5 m szerokości i 4,68 m wysokości (2,83 m w pozycji marszowej), a masa całkowita nie przekracza 15 t.