1 marca 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy odnotował w  Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców połączenie CENZIN sp. z o.o. z CENREX sp. z o.o. Tym samym CENZIN przejął wszelkie prawa i zobowiązania CENREX sp. z o.o. Obydwie spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej od 1 marca 2019 roku funkcjonują jako jeden zintegrowany podmiot. Połączenie jest elementem realizowanego przez PGZ S.A. procesu konsolidacji spółek.
 Zmiany w strukturze mają pozwolić na wzbogacenie oferty CENZIN. Poszerzy się ona o nowe marki producentów uzbrojenia, systemów sieciocentrycznych, systemów dowodzenia i łączności /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Zmiany w strukturze mają pozwolić na wzbogacenie oferty CENZIN. Poszerzy się ona o nowe marki producentów uzbrojenia, systemów sieciocentrycznych, systemów dowodzenia i łączności /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Konsolidujemy dwie spółki prowadzące do tej pory działalność w tym samym segmencie rynku. Fuzja ma służyć lepszemu skoordynowaniu aktywności eksportowej Polskiej Grupy Zbrojeniowe i poprawieniu jej efektywności powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, członek zarządu PGZ S.A..     

Zmiany w strukturze mają pozwolić na wzbogacenie oferty CENZIN. Poszerzy się ona o nowe marki producentów uzbrojenia, systemów sieciocentrycznych, systemów dowodzenia i łączności. W ofercie znajdą się również systemy kamuflażu i ochrony balistycznej, systemy misji, a także terminale satelitarne.

/ Na podstawie informacji CENZIN sp. z o.o.