Wszedł w życie czasowy zakaz noszenia i przemieszczania broni w stanie rozładowanym. Opublikowano go 29 czerwca w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczenia dotyczą Warszawy w dniach 5-7 lipca 2017 (z powodu wizyty prezydenta USA, Donalda Trumpa), na obszarze województwa dolnosląskiego od 18 do 30 lipca oraz na terenie województwa małopolskiego od 1 do 13 lipca 2017.

Ograniczenie będzie wprowadzone w związku z organizacją na terenie Polski 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie oraz wydarzeniom towarzyszącym wizycie Prezydenta USA w Polsce.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, wprowadzony zakaz zmniejsza ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posiadacze pozwoleń nie będą mogli nosić i przemieszczać się z bronią, dzięki czemu – jak można przeczytać w dosyć kuriozalnym uzasadnieniu – wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym możliwość dostania się jej w ręce osób niepowołanych.