30 stycznia na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w stolicy od 11 do 15 lutego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza wprowadzić czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w Warszawie od 11 do 15 lutego / Zdjęcie: MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza wprowadzić czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w Warszawie od 11 do 15 lutego / Zdjęcie: MSWiA

MSWiA uzasadnia wprowadzenie takich ograniczeń konferencją ministerialną w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która ma odbyć się 13-14 lutego w Warszawie. Rozporządzenie ma wejść w życie 11 lutego 2019.

Czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania się z nią na terenie miasta stołecznego Warszawy – według uzasadnienia projektu rozporządzenia – zmniejszy ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bowiem posiadacze pozwoleń na broń nie będą mogli nosić ani przemieszczać się z bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym możliwość dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych.

Ministerstwo podaje także, że czasowy zakaz będzie miał wpływ na 28,5 tysiąca osób fizycznych i 150 podmiotów posiadających pozwolenie na broń, mających miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terenie Warszawy. MSWiA podaje w uzasadnieniu projektu, że ze względu na krótkotrwały okres wprowadzenia zakazu noszenia i przemieszczania broni w stanie rozładowanym, w dodatku ograniczony miejscowo, nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla wskazanej kategorii osób i podmiotów.