National Shooting Sports Foundation (NSSF) opublikowała raport na temat sprzedaży broni palnej w Stanach Zjednoczonych w 2018. Z podanych informacji wynika, że liczba transakcji spadła w zeszłym roku o 6,1% do około 13,1 miliona sztuk, w porównaniu z 14 milionami w 2017 (SIPRI: Najwięksi eksporterzy uzbrojenia w 2017, 2018-12-10).

W ciągu ostatnich 2 lat sprzedaż broni palnej w USA spadła o 16,5%. /Zdjęcie: Michael McConville

W ciągu ostatnich 2 lat sprzedaż broni palnej w USA spadła o 16,5%. /Zdjęcie: Michael McConville

Należy zaznaczyć, że 2016 był rekordowym rokiem w historii. Zarejestrowano wtedy bowiem w USA 15,7 miliona procedur sprawdzających NICS (National Instant Criminal Background Check System), koniecznych do zakupu nowej broni od dystrybutora. W sumie spadek w ciągu ostatnich 2 lat wynosi 16,5%.

Analiza
Spadek jest prawdopodobnie związany z wyborem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podczas kampanii wyborczej sugerował on swoje poparcie dla drugiej poprawki do konstytucji USA, co uspokoiło nastroje konserwatywnej części społeczeństwa popierającej dostęp do broni.

Ostatnie działania rządu Trumpa sugerują jednak opdmienną postawę. Przykładem może być niedawno wprowadzony zakaz posiadania urządzeń typu bump-stock, symulujących tryb ognia samoczynnego w broni samopowtarzalnej. Krok ten był spowodowany ich wykorzystaniem przez zamachowca w Las Vegas w 2017.