W środę, 24 lutego, czwartego dnia Międzynarodowej Wystawy Obronnej i Konferencji IDEX 2021 w Abu Zabi, ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisało dwadzieścia cztery kontrakty o łącznej wartości 2,14 mld AED (2,16 mld zł), w tym osiemnaście o wartości 1,42 AED (1,44 mld zł) z lokalnymi przedsiębiorstwami branży obronnej. Gen. bryg. Mohammed Al Hassani, oficer prasowy IDEX 2021 poinformował, że zagraniczne podmioty uzyskały pozostałe sześć kontraktów o wartości 720 mln AED (728,36 mln zł).
 Ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisało dwadzieścia cztery kontrakty obronne czwartego dnia międzynarodowych targów IDEX 2021 w Abu Zabi / Zdjęcie: Hubert Marciniak

Ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisało dwadzieścia cztery kontrakty obronne czwartego dnia międzynarodowych targów IDEX 2021 w Abu Zabi / Zdjęcie: Hubert Marciniak

Jeśli chodzi o inne umowy podpisane podczas targów obronnych pomiędzy wystawcami a przedstawicielstwami sił zbrojnych innych państw, to największe zlecenie, o wartości 485 mln USD (1,8 mld zł) otrzymała emiracka spółka International Golden Group. W ciągu pierwszych czterech dni IDEX 2021 zawarto umowy o łącznej wartości 20,56 mld AED (20,8 mld zł), a więc wartości zbliżonej do tej uzyskanej podczas ubiegłorocznej edycji (IDEX 2021: ZEA zainteresowane wozami bojowymi Nextera, 2021-02-22).

Gen. bryg. Mohammed Al Hassani przytoczył też kilka innych umów, jakie zawarto w Abu Zabi z resortem obrony ZEA: z lokalnymi spółkami Al Tuff International i MBDA UAE o łącznej wartości 136,6 mln USD (138,19 mln zł) czy amerykańską Northstar Aviation o wartości 224 mln USD (832,19 mln zł) (Kolejne dwa GlobalEye dla ZEA, 2021-01-05).

Ponadto, resort obrony ZEA i lokalna Rada Gospodarcza Tawazun podpisały porozumienie w sprawie ustalenia i organizacji planowania oraz realizacji badań i rozwoju sektora obrony i bezpieczeństwa. Ministerstwo obrony ZEA będzie zajmować się kształtowaniem polityki obronnej i bezpieczeństwa, a Tawazun zarządzać krótko- i długoterminowymi programami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w tym kraju, od badań podstawowych i stosowanych po prototypy i rozwój produktów.

Podczas IDEX 2021, Rada Gospodarcza Tawazun nawiązała też współpracę z europejskim konsorcjum MBDA w sprawie zamiaru współpracy na rzecz rozwoju precyzyjnych systemów uzbrojenia kierowanego, a w pierwszej kolejności projektu pocisku szybującego powietrze-ziemia SmartGlider (IDEX 2021: Współpraca MBDA i Tawazun , 2021-02-23).

Podpisała również umowę z Al Fattan Holding Investment, aby wesprzeć plany grupy stoczniowej dotyczące modernizacji trzech stoczni w Abu Zabi i Fudżajra oraz zaspokojenia potrzeb operacyjnych marynarki wojennej i wojsk lotniczych ZEA. Tawazun i Al Fattan utworzą wspólny komitet do nadzorowania rozbudowy obu stoczni. Szejk Muhammad bin Zajid Al Nahajjan, następca tronu emira Abu Zabi i zastępca Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, wyznaczył Tawazun do zarządzania kontraktami i procesem zaopatrzenia sił zbrojnych i policji w Abu Zabi.