9 października spółka Hertz Systems z Zielonej Góry poinformowała, że dzień wcześniej na terenie Drobnica – Port Szczecin zaprezentowano działanie systemu antydronowego o nazwie Jastrząb (ang. Hawk). System był wykorzystywany już wcześniej, m.in. zabezpieczaniu przez Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) finału regat żaglowców Tall Ship Races Szczecin 2017 (Straż Graniczna chroni Tall Ship Races, 2017-08-09).

W trakcie ćwiczenia Wargacz-20, spółka Hertz zaprezentowała działanie mobilnego systemu antydronowego Jastrząb wraz z centrum monitorowania

W trakcie ćwiczenia Wargacz-20, spółka Hertz zaprezentowała działanie mobilnego systemu antydronowego Jastrząb wraz z centrum monitorowania

Prezentacja odbyła się w ramach ćwiczenia Marynarki Wojennej pk. Wargacz-20, a celem demonstracji było sprawdzenie reagowania i współdziałania służb odpowiedzialnych za likwidację zagrożenia w trakcie przemieszczenia wojsk NATO, przy wystąpieniu awarii przemysłowej w bezpośrednim sąsiedztwie. Hertz Systems podczas ćwiczeń była odpowiedzialna za sprawdzenie możliwości wykorzystania systemu antydronowego do zabezpieczenia działań wojsk w porcie oraz warunków koniecznych do osłony informacyjnej, zgodnie z BMP Marine Infrastructure Testing for NATO.

W ćwiczeniu uczestniczyli także obserwatorzy: pracownicy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, pracownicy ochrony obiektu portowego, załoga okrętu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, 14. Zachodniopomorska Brygada WOT, przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Żandarmeria Wojskowa, Policja, Państwowa Straż Pożarna, przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ABW, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Gminy Miasta Szczecin, DB Port Szczecin i Grupy Azoty Polyolefins (14. ZBOT ćwiczyła z Marynarką Wojenną, 2020-10-09).

W trakcie ćwiczenia system Jastrząb musiał zlokalizować i rozpoznać bezzałogowce „własne” i rozróżnić je od „obcych” bezzałogowców, które wtargnęły na teren portu. Następnie bsl intruza należało przechwycić i zneutralizować / Zdjęcia: Hertz Systems

W trakcie ćwiczenia system Jastrząb musiał zlokalizować i rozpoznać bezzałogowce „własne” i rozróżnić je od „obcych” bezzałogowców, które wtargnęły na teren portu. Następnie bsl intruza należało przechwycić i zneutralizować / Zdjęcia: Hertz Systems

W trakcie ćwiczenia Wargacz-20, spółka Hertz zaprezentowała działanie mobilnego systemu antydronowego Jastrząb wraz z centrum monitorowania. System musiał zlokalizować i rozpoznać bezzałogowce własne i rozróżnić je od obcych, które wtargnęły nad teren portu. Następnie bsl intruza należało przechwycić i zneutralizować.

System Jastrząb nie tylko ustala aktualną pozycję bsl dzięki nawigacji satelitarnej GPS, ale także jego pozycję startową oraz wskazuje aktualne miejsce przebywania jego operatora. W wyniku przejęcia kontroli nad wykrytym bsl, jego operator traci nad nim kontrolę. Przestaje otrzymywać informacje wideo i dane telemetryczne. Nie ma żadnej możliwości na ponowne odzyskanie kontroli nad bsl. Jastrząb w wersji mobilnej umożliwia rozpoznanie i neutralizacje bsl lub roju bsl w odległości do 7 km.