Pomimo epidemii Covid-19 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie realizuje szereg programów restauratorskich, dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konserwatorzy przywracają dawny blask historycznemu, myśliwskiemu MiG-19PM oraz śmigłowcom BŻ-1 GIL (SP-GIL) i WSK SM-1. Redakcja MILMAG patronuje obydwu projektom (Muzeum Lotnictwa Polskiego odrestauruje kolejne eksponaty, 2020-04-22; Krakowski SM-2 odrestaurowany, 2019-12-21). 

Prace przy jednym z nielicznych zachowanych śmigłowców WSK SM-1 są już zaawansowane

Prace przy jednym z nielicznych zachowanych śmigłowców WSK SM-1 są już zaawansowane

Głównym celem muzealników, wspieranych przez doświadczonych konserwatorów spółki Feniks Reco,  jest odtworzenie historycznego wyglądu jedynego zachowanego na świecie doświadczalnego śmigłowca typu BŻ-1 GIL (SP-GIL) oraz jednego z nielicznych zachowanych na świecie śmigłowców polskiej produkcji WSK SM-1.  Obydwa statki powietrzne zostały wytypowane przez Dyrektora Muzeum – inż. Krzysztofa Radwana w porozumieniu z Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów – dr. Krzysztofem Mroczkowskim do poddania procesowi pełnej restauracji i konserwacji.

SP-GIL jest jedynym statkiem powietrznym tego typu zachowanym na świecie

SP-GIL jest jedynym statkiem powietrznym tego typu zachowanym na świecie

BŻ-1 GIL znajdował się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w stanie zachowania z remontu w roku 1989. WSK SM-1 pozostawał oryginalnym stanie zachowania. Stan obydwu wiropłatów ze względu na wiek uległ pogorszeniu, dlatego też konieczna była interwencja konserwatorska. Za podjęciem prac restauratorskich przemawiała ich wartość historyczna. SP-GIL jest jedyną maszyna tego typu, natomiast WSK SM-1 jest jednym z nielicznych zachowanych statków powietrznych tego typu na świecie.

W ramach prac konserwatorskich realizowane są następujące zabiegi
• Przepłótnienie powłok śmigłowca SP-GIL
• Renowacja elementów kabiny SP-GIL wykonanych ze sklejki
• Renowacja elementów kabiny SM-1
• Odnowienie powłok śmigłowców SP-GIL, SM-1
• Renowacja kabin helikopterów seryjnych SP-GIL, SM-1
• Renowacja elementów silników oraz przekładni SP-GIL, SM-1
• Naniesienie nowych malatur w oparciu o opracowaną dokumentację
Po przeprowadzeniu prac śmigłowce powrócą na ekspozycję stałą, gdzie będą dostępne dla zwiedzających Muzeum.

W ramach prac przy MIG-19PM prowadzone są kompleksowe zabiegi konserwatorskie i restauratorskie niezbędne do zachowania i odnowienia zabytkowej substancji tego szczególnego samolotu. MIG-19 PM jest jednym z symboli konfrontacji czasu Zimnej Wojny a zarazem jednego z trzech zachowanych w Polsce samolotów tego typu. Ogólny stan zachowania eksponatu był zły i wymagał natychmiastowej oraz kompleksowej interwencji konserwatorskiej z powodu uszkodzeń strukturalnych i powierzchniowych. Konieczne jest również uzupełnienie substancji ogólnej eksponatu. MIG-19PM pozostawał w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w oryginalnym stanie zachowania. Stan tego muzealium ze względu na wiek i wymuszone sytuacją warunki przechowywania (ekspozycja plenerowa) uległ silnym uszkodzeniom. Podobnie jak w przypadku śmigłowców, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich samolot powróci na ekspozycję stałą, gdzie będzie dostępny zwiedzających Muzeum.

W ramach prac przy MIG-19PM prowadzone są kompleksowe zabiegi konserwatorskie i restauratorskie niezbędne do zachowania i odnowienia zabytkowej substancji / Zdjęcia: Feniks Reco

W ramach prac przy MIG-19PM prowadzone są kompleksowe zabiegi konserwatorskie i restauratorskie niezbędne do zachowania i odnowienia zabytkowej substancji / Zdjęcia: Feniks Reco

W poprzednich latach, dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum udało się przeprowadzić kompleksową renowację trzech samolotów wpisujących się w kolekcję polskiej myśli lotniczej okresu powojennego: LWD Zuch 2, LWD Żuraw, MD-12F(Caudron odzyskuje dawny blask, 2019-03-21; PZL Kania w Muzeum Lotnictwa Polskiego, 2020-05-22).