22 czerwca Hutę Stalową Wolę (HSW) opuścił transport kolejnych elementów pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego (dmo) Regina, złożonego z ośmiu 155-mm armatohaubic Krab wraz z pojazdami towarzyszącymi. Pojazdy trafią do 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie, który otrzymał pierwsze elementy w marcu. Jest to kolejny etap realizacji umowy o wartości ponad 4,5 mld zł podpisanej 14 grudnia 2016 (Pierwszy moduł Regina, 2019-03-18).
 Etatowy dmo Regina składa się z 24 samobieżnych armatohaubic Krab, 3 Wozów Dowódczo-Sztabowych (WDSz), 8 Wozów Dowódczych (WD) różnego szczebla, 6 Wozów Amunicyjnych (WA) i Wozu Remontu Uzbrojenia i Elektroniki (WRUiE) / Zdjęcie: HSW

Etatowy dmo Regina składa się z 24 samobieżnych armatohaubic Krab, 3 Wozów Dowódczo-Sztabowych (WDSz), 8 Wozów Dowódczych (WD) różnego szczebla, 6 Wozów Amunicyjnych (WA) i Wozu Remontu Uzbrojenia i Elektroniki (WRUiE) / Zdjęcie: HSW

Do Wojsk Lądowych mają trafić cztery moduły składające się z 96 armatohaubic Krab.  Umowa jest wykonywana zgodnie z harmonogramem dostaw, które planowano na lata 2018-2024. Wcześniej w tym miesiącu, HSW opuścił transport elementów VI Kompanijnego Modułu Ogniowego (KMO) M120K Rak, przeznaczonego dla 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Jest on częścią realizowanego kontraktu o wartości 968,3 mln zł na 64 kołowe moździerze automatyczne wraz z 32 artyleryjskimi wozami dowodzenia (AWD) (Szósta partia M120K Rak dla WP, 2019-06-12).

30 listopada 2012 osiem armatohaubic Krab z pojazdami towarzyszącymi zostało przekazanych 11. Mazurskiemu Pułkowi Artylerii. Wieże umieszczono na opracowanym przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych (OBRUM) Uniwersalnym Podwoziu Gąsienicowym Nowej Generacji (UPG-NG). Nie spełniło ono oczekiwań Wojska Polskiego, a problemy techniczne i formalno-prawne związane z wprowadzaniem do niego zmian spowodowały, że po konsultacjach z Siłami Zbrojnymi podjęto decyzję o zakupie licencji na podwozia południowokoreańskiej armatohaubicy K9 Thunder. Umowę o wartości 1,03 mld zł podpisano ze spółką Samsung Techwin (obecnie Hanwha Land Systems).

Porozumienie obejmuje produkcję w Polsce 96 gąsienicowych podwozi, z czego pierwsze 24 dostarczono bezpośrednio z Korei. Dwa pierwsze tak skompletowane Kraby zostały zamówione 28 kwietnia 2016. Pierwszy transport wyruszył 25 czerwca, a prezentacja zintegrowanego działa w HSW nastąpiła 24 sierpnia. 18 listopada tego samego roku MON odebrało 9 kolejnych Krabów.

Wojsko Polskie ma być wyposażone w 120 armatohaubic Krab, które trafią do 5. Lubuskiego Pułku Artylerii i 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Zapowiedź kupna kolejnych dział została ujęta w szesnastu głównych programach nowego Plan Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026 (Polski Plan Modernizacji Technicznej 2017-2026, 2019-02-28).