W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie dobiegł końca drugi etap prac konserwatorskich przy historycznym samolocie myśliwskim MiG-19 PM. Do połowy grudnia zespół doświadczanych renowatorów zdemontował najważniejsze elementy samolotu oraz wykonał kompleksowy remont podwozia samolotu realizując tym samym zakres prac zaplanowany na 2020 rok. Sam projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach zaplanowanych prac dokonano przeglądu układu jezdnego i hamulcowego, które zostały następnie zabezpieczone / Zdjęcie: Feniks Reco

W ramach zaplanowanych prac dokonano przeglądu układu jezdnego i hamulcowego, które zostały następnie zabezpieczone / Zdjęcie: Feniks Reco

Do grudnia 2020 krakowscy muzealnicy oraz renowatorzy ze spółki Feniks Reco zrealizowali dwa etapy prac. Pierwszy polegał na odblokowaniu skorodowanych blokad luków i wzierników eksploatacyjnych i serwisowych oraz odblokowaniu mechanizmów wysuwania klap i elementów zawiasowych powierzchni sterowych, jak również na wymontowaniu klap, lotek, powierzchni sterowych oraz pokryw podwozia. Została również otwarta owiewka kabiny pilota. 

W ramach drugiego etapu został wykonany kapitalny remont podwozia samolotu. Pierwszym krokiem było rozmontowane elementów podwozia samolotu i usunięcie korozji oraz zanieczyszczeń. Następnie poddano renowacji siłowniki mechanizmów składania podwozia oraz oczyszczono i polakierowano wnęki podwozia, elementy instalacji i pokryw. Dokonano również przeglądu układu jezdnego i hamulcowego, które zostały następnie zabezpieczone. Wymienione zostało również ogumienie podwozia głównego. Zakończenie całości prac zaplanowane jest na koniec 2021 r. Wtedy odrestaurowany samolot ma zostać udostępniony zwiedzającym.

 MiG-19 PM jest jednym z symboli konfrontacji czasu Zimnej Wojny a zarazem jednym z trzech zachowanych w Polsce samolotów tego typu / Zdjęcie: Muzeum Lotnictwa Polskiego

MiG-19 PM jest jednym z symboli konfrontacji czasu Zimnej Wojny a zarazem jednym z trzech zachowanych w Polsce samolotów tego typu / Zdjęcie: Muzeum Lotnictwa Polskiego

W ramach prac przy MiG-19PM prowadzone są kompleksowe zabiegi konserwatorskie i restauratorskie niezbędne do zachowania i odnowienia zabytkowej substancji tego szczególnego samolotu. MiG-19 PM jest jednym z symboli konfrontacji czasu Zimnej Wojny a zarazem jednym z trzech zachowanych w Polsce samolotów tego typu. Ogólny stan zachowania był zły i wymagał natychmiastowej oraz kompleksowej interwencji konserwatorskiej z powodu uszkodzeń strukturalnych i powierzchniowych. Konieczne okazało się również uzupełnienie substancji ogólnej eksponatu. MiG-19PM pozostawał w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w oryginalnym stanie zachowania. 

/Na podstawie informacji Muzeum Lotnictwa Polskiego