Wbrew przewidywaniom o znaczącym spadku sprzedaży broni palnej w Stanach Zjednoczonych po wygranej Donalda Trumpa (prezydenta przychylnego drugiej poprawce do amerykańskiej konstytucj) w 2017 trend spadkowy jest niewielki. Ubiegły rok uplasował się na drugim miejscu po 2016 pod względem kontroli przeprowadzanych w USA przed zakupem broni. Wykonano 25,2 mln sprawdzeń, co jest wynikiem o 2,3 mln niższym niż w 2016 i o 2,1 mln wyższym od 2015.

Tabela pokazuje liczbę sprawdzeń historii kryminalnej w systemie NICS, przeprowadzonych przy zakupach jednej lub więcej sztuk broni palnej. Całkowita liczba procedur przeprowadzonych od chwili utworzenia systemu przez blisko 20 lat to blisko 278,5 miliona /Dane i zdjęcia: FBI

Tabela pokazuje liczbę sprawdzeń historii kryminalnej w systemie NICS, przeprowadzonych przy zakupach jednej lub więcej sztuk broni palnej. Całkowita liczba procedur przeprowadzonych od chwili utworzenia systemu przez blisko 20 lat to blisko 278,5 miliona /Dane i zdjęcia: FBI

Dane na ten temat pochodzą z Narodowego Natychmiastowego Systemu Sprawdzania Przeszłości Kryminalnej (National Instant Criminal Background Check System, NICS) prowadzonego przez Federalne Biuro Śledcze (FBI, Federal Bureau of Investigation).

W 2017 w ramach NCIS wykonano ponad 25 235 215 sprawdzeń. Nie przekłada się to wprost na liczbę kupowanej broni, ponieważ przy zakupie kilku egzemplarzy przeprowadzane jest tylko jedno sprawdzenie. Rekordowym miesiącem był grudzień z liczbą niemal 2,6 mln procedur. Dzienny rekord ustanowił Black Friday – dzień wyprzedaży przypadający po Święcie Dziękczynienia. Tego dnia liczba procedur wyniosła ponad 200 tys. W 2016 będącym rokiem rekordowym, przeprowadzono ponad 27,5 mln sprawdzeń, najwięcej od czasu uruchomienia systemu w listopadzie 1998.

Statystyki nie obejmują transakcji przeprowadzanych prywatnie pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych, a jedynie zakupy w sklepach, lombardach oraz – od niedawna – również na wielu lokalnych targach broni, w zależności od prawa obowiązującego w danym stanie.