W krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego zakończyła się renowacja śmigłowca SM-2. Jest to jeden z pierwszych polskich wiropłatów opracowanych po drugiej wojnie światowej. Redakcja MILMAG była patronem medialnym projektu (XIII Małopolski Piknik Lotniczy, 2017-06-25; Caudron odzyskuje dawny blask, 2019-03-21). 

Odrestaurowany śmigłowiec jest dostępny dla zwiedzających w Muzeum Lotnictwa Polskiego od 21 grudnia

Odrestaurowany śmigłowiec jest dostępny dla zwiedzających w Muzeum Lotnictwa Polskiego od 21 grudnia

Głównym celem projektu były działania restauratorskie i prace konserwatorskie niezbędne dla odtworzenia historycznego wyglądu jednego z nielicznych zachowanych na świecie śmigłowców polskiej produkcji. Podstawowym założeniem podczas prac była ochrona zabytkowej substancji, a nie próba odtworzenia stanu fabrycznego, co było by uznane za kreację zabytku.

W ramach rocznego projektu konserwatorskiego przeprowadzono szczegółową dokumentację śmigłowca (w tym prace digitalizacyjne wszystkich etapów), opracowano metodologię poszczególnych zabiegów konserwatorskich oraz zdemontowano najważniejsze agregaty. Było to konieczne aby powstrzymać proces korozji i dalszej degradacji tego cennego eksponatu.

Po oczyszczeniu wszystkie powierzchnie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zostały zabezpieczone nowymi warstwami malarskimi. Odbudowano kabinę pilotów, odtwarzając oryginalne wyposażenie i uzupełniając braki. Konieczne było wykonanie brakujących elementów oszklenia oraz wykonanie nowej tapicerki. Na koniec został wykonany finalny montaż oraz naniesiono malowanie zgodne z dokumentacją opracowaną przez konserwatora. Projekt został sfinansowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Decyzję o przeprowadzeniu prac restauratorskich oraz konserwatorskich przy SM-2 podjęto ze względu na jego wartość historyczną. WSK SM-2 jest jedną z nielicznych zachowanych maszyn tego typu na świecie / Zdjęcia: Muzeum Lotnictwa Polskiego

Decyzję o przeprowadzeniu prac restauratorskich oraz konserwatorskich przy SM-2 podjęto ze względu na jego wartość historyczną. WSK SM-2 jest jedną z nielicznych zachowanych maszyn tego typu na świecie / Zdjęcia: Muzeum Lotnictwa Polskiego

WSK SM-2 w zbiorach krakowskiego muzeum był prezentowany w oryginalnym stanie zachowania. Śmigłowiec ze względu na wiek uległ silnym uszkodzeniom. Odnotowano silne uszkodzenia strukturalne oraz powierzchniowe. Znacznej degradacji uległy warstwy lakiernicze. Konieczne było uzupełnienie brakujących elementów w oparciu o istniejącą dokumentację. W szczególnie złym stanie były jednostka napędowa, kabina pilotów oraz przekładnie wirnika. 

Opis
W 1954 roku została uzgodniona i podpisana międzypaństwowa umowa pomiędzy rządami radzieckim i polskim, przekazująca Polsce prawo do produkcji licencyjnej śmigłowca Mi-1. Rozpoczęto ją w 1956 roku w wytwórni lotniczej w Świdniku koło Lublina. Licencyjną produkcję silnika AI-26 pod nazwą Lit-3 zainicjowano w 1956 roku w wytwórni silników lotniczych w Rzeszowie. Nowy śmigłowiec nazwano SM-1. 

Polskie lotnictwo wojskowe zakupiło w sumie 85 śmigłowców SM-1. Były używane do 1983 roku.
Po rozpoczęciu licencyjnej produkcji SM-1, zespół polskich konstruktorów kierowany przez inż. J. Tyrchę rozpoczął w latach 1957– 59 projektowanie jego ulepszonej wersji, nazwanej SM-2. Zwrócono uwagę̨ na znaczny nadmiar mocy silnika, który mógł pozwolić́ na zabranie na pokład liczniejszej załogi lub cięższego ładunku. Dlatego zaprojektowano zupełnie nowy kadłub z dużą̨, wygodną kabinę̨ mieszczącą̨ 5-osobową załogę. Do kabiny mieściły nosze z chorym, ładowane przez otwierany przód. 

Wyprodukowano łącznie 85 egzemplarzy SM-2, kilka z nich sprzedano do Czechosłowacji. Dla lotnictwa wojskowego zakupiono w sumie 80 SM-2, kilka używano potem w cywilnym lotnictwie sanitarnym. W Polsce SM-2 były użytkowane do 1979 roku.