3 marca Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ) poinformował w mediach społecznościowych o zawarciu dzień wcześniej 7-letniej umowy ramowej o wartości 1 144 774 260 zł netto (1 408 072 339,80 zł brutto) pomiędzy 2. Regionalną Bazą Logistyczną (2. RBLog.) z Warszawy a spółką PKP Cargo na wykonywanie usług transportów kolejowych na potrzeby Wojska Polskiego w kraju i za granicą.
 Umowa obejmuje uzgodnienia dotyczące krajowych jak międzynarodowych transportów wojskowych, w tym transportu kolejowego personelu, sprzętu wojskowego i środków materiałowych / Zdjęcie: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Umowa obejmuje uzgodnienia dotyczące krajowych jak międzynarodowych transportów wojskowych, w tym transportu kolejowego personelu, sprzętu wojskowego i środków materiałowych / Zdjęcie: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Umowa obejmuje uzgodnienia dotyczące krajowych jak międzynarodowych transportów wojskowych, w tym transportu kolejowego personelu, sprzętu wojskowego i środków materiałowych, na potrzeby jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Zadania te będą zlecane na podstawie odrębnych umów realizacyjnych podpisywanych każdorazowo przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze (WOG).

Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo podkreślił, że spółka już od wielu lat współpracuje z polskim wojskiem: Posiadamy ogromne doświadczenie w organizowaniu transportów na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Mamy także odpowiedni potencjał, aby sprostać wysokim wymaganiom armii. Patrzymy na ten kontrakt nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, choć to jest ważny aspekt. Dla nas współpraca z wojskiem to prestiż, ale i powinność, gdyż w ten sposób dokładamy swoją cegiełkę do podnoszenia sprawności operacyjnej naszej armii i poziomu bezpieczeństwa Polski.

Ponad 70% wartości umowy przypadnie na przewozy w komunikacji krajowej (825 843 060 zł netto/1 015 786 963,80 zł brutto), a resztę stanowić będą transporty międzynarodowe (318 931 200 zł netto/392 285 376 zł brutto). Umowa ramowa została zawarta po negocjacjach z wykonawcą, prowadzonych od 15 lutego, o czym informowano cztery dni później.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych poinformował o zawarciu umowy ramowej o wartości ponad 1,4 mld zł pomiędzy 2. RBLog. a PKP Cargo na usługi wojskowego transportu kolejowego / Zdjęcie: 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych poinformował o zawarciu umowy ramowej o wartości ponad 1,4 mld zł pomiędzy 2. RBLog. a PKP Cargo na usługi wojskowego transportu kolejowego / Zdjęcie: 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej

Co istotne, była to druga tura negocjacji z PKP Cargo, po tym jak pierwszą prowadzono bez powodzenia od 4 grudnia 2020. Jednak przedmiotem tamtej umowy miały być usługi transportowe o łącznej wartości 842 502 387,94 zł netto (1 036 277 937,17 zł brutto).

Jak wyjaśnia zamawiający usługi, od 2012 realizowano próby zawarcia umowy ramowej na powyższe usługi kolejowe dla wojska, ale nie doszły one do skutku z powodu braku ofert spełniających warunki techniczne, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, w 2016 był prowadzony dialog techniczny, który jednak nie przyniósł rezultatów.

W związku z powyższym zdecydowano o rozpoczęciu negocjacji ze spółką PKP Cargo, co uargumentowano faktem, iż jest ona gwarantem ciągłości przewozów kolejowych zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny i legitymuje się doświadczeniem usług kolejowych dla wojska. Ponadto, spółka otrzymała z budżetu MON środki na zakup platform kolejowych do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego w ramach zadań określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2018-2019 (Mobilne rampy kolejowe dla WP, 2019-02-06).

Atutem wykonawcy umowy jest posiadanie odpowiednich platform kolejowych do przewozu pojazdów wojskowych i jest gotowa zaoferować upusty stawek za realizację transportów. Platformy te są utrzymywane przez PKP Cargo w gotowości do użycia przez wojsko. Jak zaznacza 2. RBLog. Z uwagi na doświadczenie oraz tabor kolejowy, PKP Cargo może zapewnić w czasie pokoju zdolność szybkiego przemieszczenia komponentów Wojska Polskiego zadeklarowanych do sił natychmiastowego reagowania NATO (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). PKP Cargo ma też umowę z PKP Intercity na wykorzystywanie wagonów pasażerskich dla potrzeb wojska (Cegielski dostarczy wagony wojsku, 2019-02-23)