Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Wojciech Skurkiewicz, poinformował w odpowiedzi na interpelację poseł Agnieszki Pomaskiej, że powołanie pułkownika Marcina Górki na stanowisko pełnomocnika ds. przestrzeni kosmicznej jest wynikiem „wzrastającego znaczenia zdolności operacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni kosmicznej” i wiąże się z potrzebami operacyjnymi Sił Zbrojnych RP oraz zobowiązaniami Polski względem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

MON udzieliło informacji o powodach powołania pułkownika Marcina Górki na stanowisko pełnomocnika ds. przestrzeni kosmicznej / Zdjęcie: MON

MON udzieliło informacji o powodach powołania pułkownika Marcina Górki na stanowisko pełnomocnika ds. przestrzeni kosmicznej / Zdjęcie: MON

Skurkiewicz nawiązał również do decyzji NATO z 20 listopada 2019 o uznaniu przestrzeni kosmicznej za kolejny obszar działań operacyjnych, obok przestrzeni morskiej, lądowej, powietrznej i cybernetycznej. W wyniku tego Siły Zbrojne RP stanęły przed wyzwaniem rozwoju i budowy perspektywicznych zdolności do prowadzenia działań operacyjnych w przestrzeni kosmicznej.

„Przestrzeń kosmiczna stała się pełnoprawnym obszarem działalności wojska polskiego, dla którego to należy planować wykorzystanie i rozwój możliwości w zakresie satelitarnego rozpoznania, telekomunikacji, nawigacji czy ochrony przyszłych zasobów kosmicznych.” informuje Skurkiewicz.

Według przedstawiciela resortu obrony pełnomocnik ds. przestrzeni kosmicznej będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie dokumentów koncepcyjnych, planistycznych i realizacyjnych oraz nadzór i koordynację nad ich implementacją. Będzie on również ściśle współpracował z Polską Agencją Kosmiczną (PAK).

„Ponadto, jednym z podstawowych zadań Pełnomocnika jest przygotowanie resortowych planów i dokumentów wykonawczych w zakresie implementacji Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK), w odniesieniu do zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.” dodaje Skurkiewicz, co w jego ocenie ściśle przekłada się na konieczność wspomnianej współpracy z PAK.

Do najważniejszych elementów tej współpracy Skurkiewicz zalicza koordynację „wysiłków w ramach wykorzystania polskiej składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej, wkład resortu obrony narodowej do przygotowywanego projektu Krajowego Programu Kosmicznego oraz koordynacja działań w obszarze europejskich programów kosmicznych obecnych i planowanych, tj. Copernicus, Galileo, EU STT, GovSatCom.”