4 września, w przeddzień XVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, Akademia Hutniczo-Górnicza (AGH) z Krakowa ogłosiła nawiązanie współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z brytyjską spółką Protection Group International (PGI), zajmującą się realizowaniem specjalistycznych szkoleń w tym zakresie.

Spółka PGI jest wystawcą podczas MSPO w Kielcach jako członek narodowej delegacji prowadzonej przez rząd brytyjski / Grafika: PGI

Spółka PGI jest wystawcą podczas MSPO w Kielcach jako członek narodowej delegacji prowadzonej przez rząd brytyjski / Grafika: PGI

Certyfikowane przez rząd brytyjski szkolenia PGI będą dostępne dla polskich odbiorców, włączając uczestników MSPO 2020, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych laboratoriów i zaplecza do szkoleń technicznych jakimi dysponuje AGH. Inicjatywa umożliwia polskim klientom dostęp do szkoleń PGI dostarczanych przez ich doświadczonych trenerów, odbywających się z wykorzystaniem infrastruktury AGH. Szkolenia przygotowują uczestników do pełnienia kluczowych ról w obszarze cyberbezpieczeństwa zarówno na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym jak i specjalistycznym (AGH Solar Plane w Stambule, 2019-10-10) .

Szkolenia obejmują następujące obszary:
– standardy bezpieczeństwa informacyjnego, włączając ISO27001 oraz RODO;
– Informatykę śledczą oraz zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa;
– Rozpoznanie zagrożeń cyberprzestrzeni i OSINT (Open- Source INTelligence; biały wywiad);
– Analityka związana z Security Operations Centre;
– Bezpieczeństwo systemów sterowania przemysłowego;
– Testy penetracyjne.

Dodatkowo partnerstwo kładzie fundament dla prowadzenia wspólnych badań mających na celu rozwijanie działań szkoleniowych, jak również wzmacniania całego ekosystemu cyberbezpieczeństwa.  Porozumienie jest ważnym krokiem, które przyczyni się do wzmacnianie potencjału wiedzy i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Sebastian Madden, Dyrektor ds. Rozwoju korporacyjnego PGI uważa, że inicjatywa pomoże zmniejszyć problem związany z brakiem specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa, który dotyka całą Europę: Ewoluujące zagrożenia, jak również rozwój ekonomii cyfrowej wymagają dużej liczby specjalistów. Programy Cyber Akademii PGI oraz certyfikowane przez rząd brytyjski szkolenia tworzą i rozwijają umiejętności specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa we wszystkich obszarach: zarówno przez przekwalifikowanie zawodowe, szkolenia rozwijające konkretne role i ustawiczny rozwój zawodowy.

Madden dodaje, że na przestrzeni ostatnich siedmiu lat PGI pracowało w ponad 40 krajach dostarczając programy budujące narodowe zdolności oraz szkoląc i przekwalifikując pracowników rządowych, sektora obronnego, funkcjonariuszy policji, pracowników infrastruktury krytycznej, sektora finansowego i innych. Od trzech lat PGI ma przywilej współpracować z AGH i wspólnie rozwijać działania tak aby móc dostarczać te programy do polskich instytucji.

Marek Kisiel-Dorohinicki, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH, uważa, że jednym z priorytetowych działań uczelni jest podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez szkolenie specjalistów i dostarczanie usług pozwalających walczyć z cyberzagrożeniami. Współpraca z PGI, obok uruchomienia Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH oraz otwarcia studiów inżynierskich na kierunku cyberbezpieczeństwo, jest kolejnym krokiem, który podejmujemy aby stać się wiodącą organizacją przyczyniającą się do wzmacniania cyberbezpieczeństwa.

PGI i AGH współpracują ze sobą od października 2017, kiedy to zawarte zostało pierwsze porozumienie dotyczące wspólnego dostarczania szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwoju Cyber Akademii, celem wzmacniania umiejętności w tym obszarze. Od tego czasu partnerzy współpracowali aby przygotować polską wersje wybranych szkoleń, szkolić i certyfikować polskich trenerów, tak by mogli dostarczać szkolenia. Kursy i szkolenia PGI są również dostępne poprzez ich własne Akademie w Jordanii, Malezji dzięki współpracy z jordańskim KADDB Cyber-Security Academy oraz Malaysia’s Asia-Pacific University.