4 września, w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach reprezentanci Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM), Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), Wojskowego Instytutu Łączności (WIŁ) i spółki KenBIT podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w realizacji projektu Long Range Communications – Równoległe wykorzystanie łączności HF i satelitarnej w celu zapewnienia niezawodnej łączności w domenie lądowej, powietrznej i morskiej, ze środków Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

Przedstawiciele OBR STM, WAT, WIŁ i KenBIT podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w realizacji projektu Long Range Communications ze środków EDA / Zdjęcie: PGZ

Przedstawiciele OBR STM, WAT, WIŁ i KenBIT podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w realizacji projektu Long Range Communications ze środków EDA / Zdjęcie: PGZ

Propozycja wykonania projektu została zgłoszona przez międzynarodowe konsorcjum na spotkaniu panelu poświęconego systemom łączności radiowej i wymiany danych zorganizowanego przez Dyrektoriat do spraw badań i techniki EDA.

Głównym celem projektu ma być opracowanie niezawodnego i elastycznego systemu komunikacji długodystansowej. Ma spełniać wymagania współczesnego teatru działań wojennych, w zakresie łączności radiowej dalekiego zasięgu realizowanej za pomocą równoległego wykorzystania łączy danych sieci pozahoryzontalnych w postaci fal krótkich i łączności satelitarnej. Dodatkowym atutem ma być, w przypadku awarii lub zniszczenia, możliwość zastąpienia w sposób automatyczny komunikacji satelitarnej przez HF, przy zachowaniu jej podstawowych kanałów.

W ramach listu intencyjnego sygnatariusze zadeklarowali wspólne opracowanie dokumentów niezbędnych do przystąpienia do projektu i jego realizacji. Zobowiązali się do wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji oraz organizowania wspólnych: narad, spotkań roboczych, konferencji, i warsztatów. Uzgodniono też, że spółka OBR CTM będzie polskim koordynatorem w zakresie kontaktów z konsorcjum międzynarodowym.

OBR CTM od kilku lat uczestniczy w międzynarodowych programach współpracując z NATO i EDA. W ich ramach realizuje projekty dotyczące ochrony portów, wojny minowej oraz bezzałogowych platform morskich. KenBIT w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi jak Instytut Optoelektroniki WAT, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Fizyki Technicznej i VIGO System wykonał projekt hybrydowego łącza otwartej przestrzeni FSO/RF (Free Space Optical/Radio Frequency), sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.