Podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), spółka PIT-RADWAR, podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej o wartości 634 859 999 zł brutto na dostawę szesnastu stacji radiolokacyjnych Bystra wraz z dwoma pakietami logistycznymi oraz pakietem szkoleniowym. Dostawy pierwszych opracowanych w Polsce stacji radiolokacyjnych wyposażonych w antenę z aktywnym skanowaniem elektronicznym (Active Electronically Scanned Array, AESA) odbędą się w latach 2019-2025.

Głównym zadaniem pracującej w paśmie C stacji radiolokacyjnych Bystra będzie wsparcie pododdziałów przeciwlotniczych krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. System będzie mógł być wykorzystany np. do kierowania ogniem zestawów przeciwlotniczych Poprad czy też wspierania wykorzystania przyszłych systemów Narew. Bystra ma zdolność wykrywania i śledzenia samolotów bojowych i śmigłowców (również w zawisie), pocisków rakietowych, a także bezzałogowych statków latających czy granatów moździerzowych. Zasięg instrumentalny radaru to 80 km, pokrycie w elewacji do 70° i czas odświeżania informacji to 2 sekundy /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Głównym zadaniem pracującej w paśmie C stacji radiolokacyjnych Bystra będzie wsparcie pododdziałów przeciwlotniczych krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. System będzie mógł być wykorzystany np. do kierowania ogniem zestawów przeciwlotniczych Poprad czy też wspierania wykorzystania przyszłych systemów Narew. Bystra ma zdolność wykrywania i śledzenia samolotów bojowych i śmigłowców (również w zawisie), pocisków rakietowych, a także bezzałogowych statków latających czy granatów moździerzowych. Zasięg instrumentalny radaru to 80 km, pokrycie w elewacji do 70° i czas odświeżania informacji to 2 sekundy /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

W uroczystości podpisania umowy pierwszego dnia kieleckiego salonu wzięli udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. dr Dariusz Pluta, prezes zarządu PGZ Witold Słowik, prezes zarządu PIT-RADWAR dr Krzysztof Kluza oraz członkowie zarządu PIT-Radwar: Andrzej Sieradz, Paweł Rogosz i Marek Adamiak. 

Wniosek o zakup stacji został podpisany przez szefa MON w marcu 2018. Zaproszenie do składania ofert w powyższym przetargu IU MON opublikował 4 października 2018. Obejmował on dostawę szesnastu  stacji z opcją na trzy kolejne, a także pięciu pakietów logistycznych z opcją na kolejny. Zakładano wówczas, że termin zamówienia miał minąć do 31 października 2022. Jednak z powodów formalnych zostało unieważnione już po kilku dniach. Ponowne postępowanie, tym razem, rozpoczynając bezpośrednie negocjacje  z PIT-RADWAR, który jest jedynym wykonawcą systemu, 22 marca 2019 (Bystra dla WP, 2018-10-05).

ZDPSR Bystra przeszła pozytywnie badania certyfikacyjne w marcu 2018, jednak system zanotował kilkuletnie opóźnienie po prezentacji prototypu w 2014. Był projektowany od 2011 jako następca ZDPSR Soła o zasięgu 40 km. Co ciekawe, radary Bystra są ponad dwukrotnie droższe od radarów Soła, zamawianych w 2013 (cena jednostkowa Soła wyniosła 18,8 mln zł, a Bystra 39,7 mln zł).

Bystra jest w pełni półprzewodnikowym radarem wielofunkcyjnym chłodzonym cieczą, odpornym na zakłócenia pasywne lub celowe, zdolnym do wykrywania celów o bardzo małej skutecznej powierzchni odbicia oraz wykrywania aktywnych moździerzowych stanowisk ogniowych oraz określanie współrzędnych wystrzału i uderzenia pocisków. Zastosowano także mechanizmy pozwalające na zmniejszenie prawdopodobieństwa wykrycia przez środki rozpoznania przeciwnika i środki zwiększające odporność na atak rakietowymi pociskami przeciwradarowymi (ARM).

Antena typu AESA pozwala na cyfrowe formowanie wiązek odbiorczych, cyfrową syntezę, kodowanie i filtrację dopasowaną sygnałów, estymację współrzędnych z algorytmem ograniczającym efekty wielodrogowości, a także zastosowanie układu śledzenia wykorzystującego algorytm wielohipotezowy i podsystem do wykrywania śmigłowców w zawisie.