14 sierpnia na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) pojawił się komunikat, w którym poinformowano, że w trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przeanalizowano uwagi dotyczące zmian, które propozycja wnosiła do ustawy o broni i amunicji (Zmiany w ustawie, 2018-08-11).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał, że należy odstąpić od kilku wyjątkowo kontrowersyjnych zapisów, które pojawiły się w projekcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a które wpływały na ustawę o broni i amunicji / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał, że należy odstąpić od kilku wyjątkowo kontrowersyjnych zapisów, które pojawiły się w projekcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a które wpływały na ustawę o broni i amunicji / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

MSWiA poinformowało, że celem prowadzonych w dalszym ciągu konsultacji i uzgodnień jest zagwarantowanie, aby postanowienia projektu ograniczały się jedynie do koniecznej implementacji prawa UE. Dodatkowo w komunikacie znalazło się zdanie, że intencją ministerstwa nie jest wprowadzenie własnych regulacji dotyczących rynku broni a jedynie dostosowanie przepisów do wymogów europejskich.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał, że należy odstąpić od kilku wyjątkowo kontrowersyjnych zapisów, które pojawiły się w projekcie. Obejmują one:

Odstąpienie od obowiązku dodatkowego znakowania broni już oznakowanej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Odstąpienie od wymogu przeprowadzania badań lekarskich oraz przedstawiania zaświadczeń o niekaralności przy rejestrowaniu broni pneumatycznej, broni sygnałowej, broni gazowo-alarmowej o kalibrze powyżej  6 mm, reprodukcji broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania, jak również odstąpienie od konsekwencji za niedopełnienie powyższych obowiązków.

Ograniczenie tylko do kategorii B zakazu posiadania magazynków o dużej pojemności do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu lub do powtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu.

Rezygnacja z obowiązku zwrotu magazynków o dużej pojemności. Zmieniony projekt jedynie umożliwi ich zwrot w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Odstąpienie od obowiązku oznakowania broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania.

Rezygnacja z reglamentacji gromadzenia w muzeach broni palnej i umożliwienie – dopuszczalnego przez dyrektywę – kolekcjonowania broni palnej kategorii A.

Odstąpienie od doprecyzowania zasad noszenia broni, w tym odstąpienie od zakazu noszenia broni załadowanej poza miejscem zawodów sportowych przez osoby posiadające pozwolenie do celów sportowych.