MILMAG na MSPO 2019 »

MILMAG - Magazyn MilitarnyCenzin dostarczy broń szkolną - MILMAG - Magazyn Militarny

Cenzin dostarczy broń szkolną

25 czerwca Służba Więzienna poinformowała o wynikach otwarcia ofert w postępowaniu na dostawy broni szkolnej ogłoszonym 14 czerwca. W terminie wpłynęła tylko jedna propozycja, przedstawiona przez warszawską spółkę Cenzin. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności są zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1 stycznia 2017 weszła w życie ustawa o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020. To pierwsze w historii systemowe podejście do problemu unowocześnienia trzeciej co do wielkości uzbrojonej formacji w kraju / Zdjęcia: Maciej Słysz/Służba Więzienna

Kryterium oceny była w 60% cena i w 40% czas gwarancji. Czas związania ofertą to 30 dni, a umowa ma zostać zrealizowana do 90 dni po jej podpisaniu.

Służba Więzienna poszukiwała broni szkolnej w ramach trzech zadań. Pierwsze i drugie obejmowało dostawy po 40 strzelb powtarzalnych kalibru 12 (do amunicji 12/76) Mossberg Model 53693 i Model 50673 Flex 500 Tactical. W ramach trzeciego zamierzano kupić 30 wyrzutników pocisków obezwładniających B&T GL-06 (nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017).

Wszystkie te konstrukcje mają być wykorzystywane do bezstrzałowej nauki działania i obsługiwania broni. Mają być identycznego wzoru, typu, rodzaju i modelu, działać jak broń palna, pozbawiona jednak w sposób trwały możliwości oddania strzału (Strzelby dla SW, 2017-09-30).

Na zakup Mossbergów Model 53693 w wersji szkolnej zarezerwowano 205 tys. zł brutto. Cenzin zaproponował za dostawy tej broni 154 799,92 zł i 50-miesięczną gwarancję. Na strzelby Mossberg Model 50673 Straż Graniczna przeznaczyła 156 tys. zł. Cenzin zaoferował 101 999,96 zł i 50 miesięcy gwarancji. Wreszcie na zamówienie 30 szkolnych GL-06 zamierzano wydać 193 tys. zł. Cenzin zaoferował 202 765,50 zł i ponownie 50 miesięcy gwarancji.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ