MILMAG 05/2020 już dostępny: ponad 160 stron do przeczytania »

MILMAG - Magazyn MilitarnyNegocjacje na dostawy WWK-10/C - MILMAG - Magazyn Militarny

Negocjacje na dostawy WWK-10/C

4 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął negocjacje z Zakładem Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Krakowie w sprawie dostaw 17 węzłowych wozów kablowych WWK-10/C. Pojazdy są elementem składowym systemu cyfrowej łączności radioliniowo-przewodowej.

Sztywna zabudowa WWK-10/C osadzona jest na ramie pośredniej samochodu ciężarowego STAR 944 DK

WWK-10/C  zostały wprowadzone do Sił Zbrojnych RP Rozkazem nr 220/SG/P6 Szefa Sztabu Generalnego WP z 31 maja 2004. Docelowa norma ich eksploatacji wynosi 20 lat. Szkolenie załóg pojazdów odbywa się w oparciu o bazę szkoleniową Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu.

Inspektorat Uzbrojenia uzasadnia wybór procedury zakupu z wolnej ręki w ramach negocjacji z producentem tym, że wozy są dostarczane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie. ZDZ ma dokumentację techniczną i technologiczną do produkcji seryjnej. Wraz z wozami, Zakład zapewnia warsztaty naprawcze, oprzyrządowanie, ukompletowanie dodatkowe, pakiety logistyczne oraz części zamienne.

Opis
Sztywna zabudowa węzłowego wozu kablowego WWK-10/C osadzona jest na ramie pośredniej samochodu ciężarowego STAR 944 DK. Pojazd przeznaczony jest do budowy połączeń kablowych między aparatowniami komutacyjnymi AK i transmisyjnymi AT a pozostałymi elementami węzła łączności i stanowiska dowodzenia szczebla taktycznego i operacyjnego oraz rozwijania w pełnym zakresie abonenckich sieci teletransmisyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Wyposażenie jest kompatybilne z aktualnymi rozwiązaniami nowoczesnych systemów dowodzenia i łączności.

Kable miedziane, światłowodowe i związany z nimi osprzęt teletechniczny zabezpieczają potrzeby wynikające z organizacji systemów dowodzenia i łączności. / Zdjęcia: Zakład Doskonalenia Zawodowego

Kable miedziane, światłowodowe i związany z nimi osprzęt teletechniczny wraz z wyposażeniem wozów dowodzenia i aparatowni, zabezpieczają potrzeby wynikające z organizacji systemów dowodzenia i łączności. Uniwersalność wyposażenia powoduje, że WWK-10/C może być  wykorzystywany we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Ukompletowanie w nowoczesne kable polowe, osprzęt teletechniczny oraz urządzenia końcowe i terminale abonenckie, pozwala na zastąpienie dotychczas eksploatowanych wozów kablowych.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ