Nowy numer Magazynu MILMAG »

MILMAG - The Military MagazineMundury dla Straży Granicznej - MILMAG - The Military Magazine

Mundury dla Straży Granicznej

5 lipca Komenda Główna Straży Granicznej (KGSG) ponownie ogłosiła przetarg w trybie nieograniczonym na dostawę mundurów polowych i mundurów polowych letnich. Wcześniejsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę zarezerwowaną na zakup.

Komenda Główna Straży Granicznej ogłosiła postępowanie na dostawę 900 mundurów polowych i 6,2 tys. mundurów polowych letnich (z opcją na 1,7 tys. kolejnych) / Zdjęcie: KGSG

Zamówienie zostało podzielone na dwie części: dostawę 900 mundurów polowych i 6200 mundurów polowych letnich (z opcją na 1700 kolejnych). Wymogiem jest pierwszy stopień jakości umundurowania, które ma pochodzić z bieżącej produkcji. Kryteriami wyboru są cena (60%), jakość (30%) i termin dostawy (10%). Dostawa ma zakończyć się do 20 grudnia 2018. W ramach drugiej części zamówienia przewidziano prawo opcji. Straż Graniczna ma powiadomić o jej zastosowaniu w ciągu 80 dni.

Mundury polowe trafią do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, a letnie do jednostek organizacyjnych w Kętrzynie, Białymstoku, Chełmie, Przemyślu, Nowym Sączu, Raciborzu, Lubaniu, Krośnie Odrzańskim, Gdańsku, Koszalinie i Warszawie (Pistolety, pojazdy i sprzęt dla SG, 2018-03-15; Straż Graniczna zamawia maski, 2018-06-28).

Okres gwarancji munduru po wydaniu z magazynu ma wynosić 24 miesiące. W przypadku przechowywania – do 5 lat. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia po jednym mundurze obu wzorów w rozmiarze: wzrost 178 cm, obwód klatki piersiowej 92 cm, obwód pasa 90 cm, a także analiz, atestów i raportów z badań dotyczących jakości materiałów i ich dokumentacji techniczno-technologicznej.

Poprzednio mundury dla Straży Granicznej kupiono za 1,77 mln zł w lipcu 2017. Zamówiono wówczas 130 granatowych spodni służbowych, 1800 mundurów polowych i 3800 mundurów polowych letnich.

Pierwsze tegoroczne postępowanie na dostawę mundurów unieważniono, gdyż wartość oferty złożonej przez Spółdzielnię Inwalidów Elremet z Białej Podlaskiej przekraczała zakładany budżet. Straż Graniczna zamierzała przeznaczyć na mundury polowe 315 838 zł, a proponowany koszt wynosił 464 940 zł brutto. W przypadku mundurów polowych letnich wartość zamówienia nie mogła przekroczyć 2 144 584 zł dla zamówienia podstawowego, a wartość oferty to 2 897 880 zł brutto (w ramach opcji dodatkowe 794 580 zł).

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ