Nowy MILMAG, już do pobrania! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyCztery oferty okrętów patrolowych dla MOSG - MILMAG - Magazyn Militarny

Cztery oferty okrętów patrolowych dla MOSG

13 sierpnia Morski Oddział Straży Granicznej opublikował informację z otwarcia ofert na dostawę pojedynczego okrętu patrolowo-interwencyjnego dlaKaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku-Westerplatte. Okręt będzie przeznaczony do pełnienia dozoru, dyżuru granicznego, eskorty jednostek z ładunkami niebezpiecznymi, działań interwencyjno-patrolowych, poszukiwawczo-ratowniczych, portowych i związanych z ochroną środowiska morskiego. (Samoloty dla Straży Granicznej, 2018-06-27, Straż Graniczna chroni Tall Ship Races, 2017-08-09)

Morski Oddział Straży Granicznej dysponuje 56 jednostkami pływającymi różnych typów, w tym 12 patrolowymi, 6 interwencyjno–pościgowymi (IC 16 M III), 2 poduszkowcami, 2 jachtami, 4 jednostkami projektu Parker 900 Baltic i 30 łodziami różnych wielkości / Zdjęcie: MOSG

Kryteriami wyboru są cena (60%), okres gwarancji kadłuba z nadbudową (10%) i zespołu napędowego (10%), a także prędkość maksymalna (5%), zasięg (5%), autonomiczność (5%) i wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia (5%). Termin składania ofert minął 13 sierpnia, natomiast termin realizacji zamówienia minie 30 listopada 2019. Oferenci zostali zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 65 tys. zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Oferta spółki Stal-Rem w wysokości 13,653 mln zł brutto dotyczy jednostki o prędkości 30 w., zasięgu 400 mil morskich. Okres gwarancji na kadłub i nadbudowę wynosi 6 lat a na zespół napędowy 5 lat. Autonomiczność okrętu to 5 dni. 

Konsorcjum spółek PGZ Stocznia Wojenna z Stocznia Remontową „Nauta” złożyło ofertę wartą 14,71 mln zł brutto. Zaoferowano okręt o prędkości 25 w., zasięgu 400 mil morskich. Kadłub i zespół napędowy objęto gwarancją odpowiednio 10 i 5 lat. Autonomiczności jednostki to 5 dni. 

Trzecia propozycja, złożona przez estońską spółkę Baltic Workboats ma wartość 8,98 mln zł brutto i obejmuje jednostkę o takich samych parametrach i gwarancjach jak w ofercie PGZ. 

Ostatnia z ofert, złożona przez spółkę Techno Marine, opiewa na wartość 7,95 mln zł brutto. Okręt ma mieć możliwość pływania z prędkością 27 w., zasięg 400 mil morskich. Kadłub zostanie objęty 5-letnią gwarancją natomiast zespół napędowy 3-letnią. Deklarowana autonomiczność wynosi 4 dni.

MOSG poszukuje fabrycznie nowej jednostki pływającej o długości 15-20 m wraz z wyposażeniem.Kadłub okrętu musi mieć kolor niebieski (RAL-5005), nadbudówka biały (RAL-9003), pokład zielony (RAL-6002). Prędkość minimalna jednostki ma wynosić 25 w. przy stanie morza 2. Wyposażenie dodatkowe obejmuje radiostacje MF/HF, radiotelefony VHF GMDSS i UKF FM, telefon satelitarny IRYDIUM 9575 EXTREME, satelitarną radiopławę awaryjną, transponder radarowy SART 9 GHz, kompas satelitarny, odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych NAVTEX, system AIS, osiem nadajników MOB, interkom, megafon i rozdzielacze NMEA 0183.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ