MILMAG na MSPO 2019 »

MILMAG - Magazyn MilitarnySłużba Więzienna kupuje amunicję - MILMAG - Magazyn Militarny

Służba Więzienna kupuje amunicję

Centralny Zarząd Służby Więziennej podpisał umowy na dostawy amunicji strzeleckiej dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej (COSSW) w Kaliszu. Całkowita wartość dwóch kontraktów w ramach postępowania nr 14/18/TK wynosi 1 036 000 zł (z 23% podatkiem VAT).

Do Służby Więziennej trafi ponad pół miliona nabojów 9 mm x 19 z pociskami całopłaszczowymi oraz 50 tys. nabojów ćwiczebnych 9 mm x 19 do elaboracji amunicji treningowej 40 mm x 46SR SIR przeznaczonej do granatników B&T GL-06. Wyrzutniki amunicji obezwładniającej dostarczyła spółka Cenzin, polski dystrybutor szwajcarskiego B&T / Zdjęcie: Maciej Słysz/Służba Więzienna

Oryginalne zamówienie podzielono na cztery części, obejmujące dostawy 100 tys. sztuk amunicji kalibru 12/70 do strzelb gładkolufowych z pociskiem gumowym typu Chrabąszcz 50, 50 tys. nabojów ćwiczebnych 9 mm x 19, 545 tys. nabojów 9 mm x 19 z pociskiem całopłaszczowym i 50 tys. nabojów do elaboracji 40-mm amunicji ćwiczebnej SIR.

W przypadku dwóch pierwszych zadań, zamówień nie udzielono z uwagi na brak ofert. W trzecim zadaniu, obejmującym dostawę ponad pół miliona nabojów bojowych 9 mm x 19 z pociskami TFMJ (Total Full Metal Jacket), wybrano propozycję warszawskiej spółki Kaliber (GROM kupuje TRG M10, 2018-09-14). Ma ona dostarczyć amunicję za 489 355,50 zł (z 23% VAT), czyli w cenie 0,90 zł za sztukę. Naboje będą wykorzystywane do strzelania z pistoletów samopowtarzalnych FB P99AS i Glock 17 oraz pistoletów maszynowych FB PM-98/PM-06 (Milion nabojów dla SW, 2017-04-14).

Spółka Cenzin dostarczy 50 000 sztuk amunicji ślepej 9 mm x 19 służącej do elaboracji nabojów SIR stosowanych w 40-mm wyrzutnikach pocisków obezwładniających (granatnikach jednostrzałowych) B&T GL-06 (Cenzin dostarczy broń szkolną, 2018-06-27; Cenzin dostarczy amunicję Policji , 2018-06-18; Cenzin wyłącznym dystrybutorem Troy Industries, 2018-06-04). Wartość umowy to 147 600 zł (z 23% VAT), czyli nabój dostarczany jest w cenie jednostkowej 2,95 zł.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ