Nowy MILMAG, już do pobrania! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyBezzałogowce klasy mikro - MILMAG - Magazyn Militarny

Bezzałogowce klasy mikro

4 grudnia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął postępowanie dotyczące dostaw bezzałogowych statków latających (bsl) klasy mikro dla Wojska Polskiego. Trafią do zespołów lub grup wsparcia informacyjnego i zespołów bojowych, gdzie będą wykorzystywane do informacyjnego przygotowania pola walki (FlyEye dla WOT, 2018-12-04).

Wojsko Polskie szuka sześciu zestawów bezzałogowców pionowego startu i lądowania. Maksymalna masa startowa bsl nie może przekroczyć 1,6 kg, a jego długość lub szerokość 0,7 m. Aparaty będą przeznaczone do wykonywania zadań obserwacyjnych w dzień i w nocy w różnorodnym środowisku za pomocą sensorów elektrooptycznych i podczerwieni / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Wojsko Polskie zamierza kupić 6 zestawów bezzałogowców. Każdy komplet ma składać się z przynajmniej dwóch aparatów pionowego startu i lądowania. Maksymalna masa startowa bezzałogowca nie może przekroczyć 1,6 kg, a jego długość lub szerokość 0,7 m. Bsl będą przeznaczone do wykonywania zadań obserwacyjnych w dzień i w nocy w różnorodnym środowisku za pomocą sensorów elektrooptycznych i podczerwieni.

W skład zestawu ma wchodzić również stacja kierowania i kontroli (SKiK) wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym. Wymaganiem jest, aby promień działania bsl w warunkach z widocznością anten nie był mniejszy od 1200 m, a pułap operacyjny wynosił co najmniej 2000 m.

Inspektorat Uzbrojenia zakłada udział w postępowaniu do 10 oferentów. Wadium wynosi 100 tysięcy zł. Termin składania ofert mija 8 stycznia 2019. Kryteriami wyboru ofert jest w 85% cena i w 15% parametry techniczne.

Analiza
Zakup bezzałogowych statków latających klasy mikro realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Rozpoznanie obrazowe i satelitarne, zawartego w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2022. Faza analityczno-koncepcyjna została rozpoczęta jeszcze w 2014, a na początku 2015 przeprowadzono dialog techniczny.

Pierwsze postępowanie na zakup bezzałogowca tej klasy rozpoczęto 17 grudnia 2015, a termin składania ofert minął 29 stycznia 2016. Ofert złożono 11, z których do dalszego etapu zakwalifikowano cztery: konsorcja PGZ i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych; Asseco Poland i Marcin Szender MSP oraz CUBE.ITG i Yagal. Swoją ofertę złożyła samodzielnie także spółka Siltec.

Umowę z jednym wykonawcą planowano zawrzeć do końca października 2016. Najkorzystniejszą ofertę złożyła wówczas spółka Siltec. Jej wartość wynosiła 4,937 mln zł brutto, co przekroczyło zakładany budżet wynoszący 4,63 mln zł. Stąd 31 marca 2017 przetarg został unieważniony.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ