MILMAG 3/2019 »

MILMAG - The Military MagazineNowy System Kierowania i Dowodzenia SZ RP - MILMAG - The Military Magazine

Nowy System Kierowania i Dowodzenia SZ RP

21 grudnia odbyła się uroczystość przyjęcia w podporządkowanie Szefa Sztabu Generalnego SZ RP, Dowódcy Generalnego Rodzajów SZ, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów SZ i szefa Inspektoratu Wsparcia SZ. Tym samym dwa dni później w życie weszła reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) Siłami Zbrojnymi RP, zastępująca ten obowiązujący od 2014. Ustawa o zmianie SKiD została podpisana przez prezydenta 10 listopada.

Pierwszy etap reformy nie przywraca na razie osobnych dowództw WL, SP, MW i WS, które istniały przed 2014, dlatego bywa nazywana małym SKiD / Zdjęcie: Maciej Nędzyński, Ministerstwo Obrony Narodowej

W uroczystości w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie uczestniczyli m.in. Zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, szef SG gen. broni Rajmund T. Andrzejczak, Dowódca Generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika, Dowódca Operacyjny RSZ gen. dyw. Tomasz Piotrowski i szef IWSZ gen. dyw. Dariusz Łukowski.

Pierwszą zapowiedzią zmian w SKiD były wyniki audytu w MON w pierwszej połowie 2016, a później także zapowiedź ówczesnego ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza z 12 marca 2017 o przeniesieniu dowództwa Marynarki Wojennej z Warszawy z powrotem do Gdyni. Audyt wykazał nieprecyzyjnie określony zakres zadań dowództw i wybranych osób funkcyjnych biorących udział w procesie kierowania obroną państwa, niedoprecyzowanie kompetencji szefa Sztabu Generalnego WP i innych organów, wady kompetencyjne w systemie szkolenia wojsk oraz nieprzeprowadzenie reorganizacji i wzmocnienia dowództw i sztabów jednostek poziomu taktycznego. 

Nowa reforma wprowadza zapis, że najwyższym dowódcą sił zbrojnych na czas pokoju będzie znów będzie szef SG WP. Wdrażany obecnie pierwszy etap reformy nie przywraca na razie osobnych dowództw Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, które istniały przed 2014, dlatego bywa nazywana małym SKiD.

Utworzone w 2017 Wojska Obrony Terytorialnej zachowają tymczasowo odrębność w łańcuchu dowodzenia poza Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej, na przełomie 2024 i 2025, zostaną podporządkowane SG WP.

SKiD 2014-2018
Dotychczas obowiązująca reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, wprowadzona 1 stycznia 2014 zakładała ograniczenie roli Sztabu Generalnego WP, likwidację poszczególnych dowództw rodzajów Sił Zbrojnych wraz z utworzeniem jednego Dowództwa Generalnego RSZ oraz przekształcenie Dowództwa Operacyjnego w Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zlikwidowano wówczas przewidziane przez Konstytucję RP cztery stanowiska dowódców RSZ, a w to miejsce wprowadzano odpowiednie Inspektoraty.Ówczesna reforma sprawiła, że rozbudowano DO RSZ i podlegające centra operacyjne – dowództwa komponentów. 

Reforma SKiD łamała także zasadę jednoosobowego dowodzenia, wprowadzając chaos kompetencyjny, gdyż oficerowie piastujący trzy równorzędne stanowiska najwyższych dowódców nie mieli faktycznego wpływu na działalność pozostałych, przez co nie byli przygotowani, aby w razie potrzeby nimi kierować. Pojawił się także problem kandydata na Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych (NDSZ) na czas wojny, więc wprowadzono zapis, że z zasady miał być nim DO RSZ.  Jednocześnie ograniczono rolę NDSZ tylko do obrony terytorium państwa, co pogłębiało konflikt kompetencyjny.

Ponadto, według BBN Sztab Generalny WP miał być organem wspierającym prezydenta w czasie wojny, natomiast wg reformy miał być tylko organem pomocniczym MON, głównym planistą i reprezentantem Sił Zbrojnych w kontaktach zagranicznych.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ