MILMAG 3/2019 »

MILMAG - The Military MagazineGranatniki dla Francuzów - MILMAG - The Military Magazine

Granatniki dla Francuzów

21 grudnia francuska Służba zakupów, wyposażenia i logistyki departamentu spraw wewnętrznych SAELSI (Service de l'Achat, de l’Équipement et de la Logistique de la Sécurité Intérieure) rozpoczęła postępowanie na dostawę dużej partii sprzętu policyjnego (Jaki granatnik dla Policji?, 2018-12-29).

Francuska policja, a szczególnie oddziały prewencji CRS (Compagnies républicaines de sécurité) wykorzystują obecnie 40-mm granatniki jednostrzałowe B&T GL-06 jako LBD 40 (Lanceur de Balles de Defense) i Combined Systems Inc. granatniki wielostrzałowe Penn Arms / Zdjęcie: CGA Lyon

Francuzi w ramach czteroletniej umowy ramowej (2019-2022) chcą kupić 180 granatników sześciostrzałowych, 270 granatników czterostrzałowych i 1280 granatników jednostrzałowych, każdy z siedmioma zestawami naprawczymi oraz dodatkowym wyposażeniem do przenoszenia i transportu. Poszukiwane konstrukcje strzeleckie mają mieć kaliber 40 mm.

Otwarty przetarg został podzielony na trzy odrębne zadania. Kryterium oceny każdego z nich to w 60% spełnienie wymagań technicznych, a w 40% cena. Chętni muszą dostarczyć dane o obrocie przedsiębiorstwa w ciągu 3 lat i listę dostarczonego w tym czasie sprzętu odpowiadającego francuskim kryteriom. Termin składania ofert mija 21 marca 2019. Czas związania ofertą wynosi 6 miesięcy.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ