Kolejny MILMAG już czeka na spragnionych czytelników! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyToyota dla aeromobilnych - MILMAG - Magazyn Militarny

Toyota dla aeromobilnych

15 stycznia rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia poinformował Militarny Magazyn MILMAG o szczegółach podpisanej 14 grudnia 2018 umowy dotyczącej dostaw do 80 pojazdów wojsk aeromobilnych (PWA) o wysokiej mobilności przeznaczonych do desantowania techniką spadochronową i do 160 przyczep specjalnych (PS).

14 grudnia 2018 podpisano umowę na dostawy 55 pojazdów wojsk aeromobilnych (PWA) o wysokiej mobilności przeznaczonych do desantowania techniką spadochronową i 105 przyczep specjalnych (PS) o wartości 33,12 mln zł. Pierwsze 15 PWA i PS na bazie Toyoty ma trafić do Wojska Polskiego w 2019 / Zdjęcie ilustracyjne wozu Hornet SOV: ASC International

Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę 55 pojazdów i 105 przyczep o wartości 33,123 mln zł brutto, zaś opcja rozszerza to o 25 dalszych PWA i 55 PS wycenionych na 15,677 mln zł. Zgodnie z informacjami Inspektoratu Uzbrojenia nie wykorzystano prawa opcji (Umowa na pojazdy aeromobilne, 2018-12-27).

Harmonogram dostaw w ramach zamówienia gwarantowanego to: 15 PWA i 15 PS w 2019, po dziesięć w 2020, 10 pojazdów i 40 przyczep w 2021 oraz 20 PWA i 40 PS w 2022. Harmonogram w ramach zamówienia opcjonalnego ma być określony zgodnie z wymaganiami i bieżącymi potrzebami Sił Zbrojnych.

Rzecznik przekazał, że zwycięskie konsorcjum KAFAR Bartłomiej Sztukiert, Hibneryt, Auto Podlasie, Auto Special Modlniczka/Oddział Sobiesław Zasada Warszawa zaoferowało pojazd opracowany na bazie samochodu marki Toyota i dostosowany do wymagań zamawiającego określonych we wstępnych założeniach taktyczno-technicznych.

Wóz ma podlegać ocenie zgodności w trybie II zgodnie z ustawą z 17 listopada 2006 o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności bezpieczeństwa państwa oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa.

Zgodnie z informacjami rzecznika Inspektoratu Uzbrojenia, pojazd wojsk aeromobilnych będzie podlegać ocenie zgodności w trybie II. Będzie ona przeprowadzona przez akredytowaną jednostkę badawczą.

Weryfikacja dodatkowych wymagań, które nie wchodzą w zakres oceny zgodności w trybie II, w tym dotyczących desantowania z powietrza na platformie PDS typu V 108’’ 12 ft, zostanie przeprowadzona przez instytucję posiadającą odpowiednie zaplecze badawcze według metodyki opracowanej przez tę jednostkę w uzgodnieniu z właściwym gestorem. Umowa będzie podlegać nadzorowi jakości, który będzie realizowany przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.

W zamówieniu zostały zawarte kary umowne, w przypadku nie dotrzymania przez konsorcjum terminu wykonania dostaw. Wynoszą one za każdy rozpoczęty dzień zwłoki: 0,1% wartości brutto niewykonanej w terminie części umowy w okresie pierwszych 20 dni zwłoki i 0,3% wartości brutto po 20 dniach. Zastrzeżono jednak, że kara nie może być wyższa niż 20% wartości brutto kontraktu.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ