Magazyn MILMAG 01/2018 dostępny online »

MILMAG - The Military Magazine

Pojazdy dla aeromobilnych

26 lipca Inspektorat Uzbrojenia ogłosił rozpoczęcie postępowania na dostawy 55 Pojazdów Wojsk Aeromobilnych (PWA) o wysokiej mobilności i 105 Przyczep Specjalnych (PS) do Pojazdów Wojsk Aeromobilnych. W obu przypadkach chodzi o sprzęt charakteryzujący się wysoką mobilnością. Nowe pojazdy i przyczepy mają trafić do Wojska Polskiego w latach 2019-2022.

Jednym z pojazdów, które może być zaproponowane polskim wojskom powietrznodesantowym, czyli 6. Brygadzie Powietrznodesantowej i 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej, może być amerykański Polaris DAGOR / Zdjęcie: Polaris

Kryterium oceny sprzętu ma być w 60% cena, w 20% czas gwarancji, w 10% moc silnika i w 10% prześwit przyczepy i pojazdy mierzone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 612:2006. Chętni mają czas do 4 września 2017 na dostarczenie ofert. Z nich Inspektorat Uzbrojenia ma wybrać do 5 wykonawców, a następnie rozpocząć procedurę negocjacyjną.

Pojazdy Wojsk Aeromobilnych mają charakteryzować się stałym napędem wszystkich kół jezdnych i mieć dopuszczalną masę całkowitą (dmc) nieprzekraczającą 3,5 t i ładowność nie mniejszą, niż 1,2 t. Wóz ma mieć silnik o mocy nie mniejszej, niż 75 KM (55 kW). PWA ma być wyposażony w wyciągarkę o sile uciągu na pierwszym zwoju nie mniejszą od połowy dmc pojazdu i długości liny nie mniejszej niż 20 m. Ma ona umożliwić wciągnięcie ładunku na przestrzeń ładunkową oraz samoewakuację wozu. PWA ma być przystosowany do pokonywania brodów o głębokości co najmniej 0,5 m bez przygotowania.

Przyczepa ma mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 0,75 dmc pojazdu i ładowność nie mniejszą od 800 kg, Pojazd, jak i przyczepa ma zostać wyposażona w urządzenie pociągowo-sprzęgowe umożliwiające holowanie dwóch przyczep z wyposażeniem lub artyleryjskich systemów uzbrojenia (moździerzy 98 i 120 mm).

Poszukiwane przez wojsko PWA i PS muszą być nowe. Oznacza to, że rok ich produkcji musi być tożsamy z rokiem dostawy. Zgodnie z wymaganiami, zarówno pojazdy, jak i przyczepy powinny być dostosowany do transportu lądowego, morskiego oraz lotniczego, w tym z możliwością transportu lotniczego na platformie desantowej PDS typu V 108″ 12 ft w celu desantowania z powietrza, a także na pokładzie lub zawiesiu zewnętrznym śmigłowca.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ