Nowy MILMAG, już do pobrania! »

MILMAG - Magazyn MilitarnySamobieżne moździerze dla Szwajcarii - MILMAG - Magazyn Militarny

Samobieżne moździerze dla Szwajcarii

W ciągu 6-12 miesięcy Szwajcaria planuje podpisanie umowy na dostawę 120-mm samobieżnych moździerzy automatycznych RUAG Cobra, posadowionych na 32 transporterach opancerzonych Piranha 3+. Decyzja zapadła po zakończeniu prób poligonowych, prowadzonych od maja 2016. Dostawy przewiduje się w latach 2020-2022, a osiągnięcie wstępnej gotowości bojowej w dwa lata później.

Prototyp 120-mm moździerza automatycznego RUAG Cobra posadowionego na  transporterze opancerzonym MOWAG Piranha 3+ został zaprezentowany podczas paryskich targów Eurosatory 2016. / Zdjęcie: GDELS-MOWAG

Informację potwierdził kpt. Lars Kristian Lehman, reprezentujący siły zbrojne Szwajcarii podczas konferencji Mortar Systems, zorganizowanej w centrum Omega Conferences & Events w brytyjskim Bristolu. Oczekuje się, że RUAG Cobra zapewni możliwość prowadzenia ognia pośredniego na odległość do 9 km uzupełniając w szwajcarskich siłach zbrojnych nowe 81-mm moździerze hiszpańskiej spółki Expal. Moździerze mają wspierać zmodernizowane 155-mm armatohaubice M109L47 KAWEST (Eurosatory 2018: Zmodyfikowany Expal Eimos, 2018-06-15).

Moździerze zostaną posadowione na fabrycznie nowych transporterach opancerzonych Piranha 3+ (szwajcarskie oznaczenie: Piranha 4), które dostarczy konsorcjum General Dynamics European Land Systems (GDELS) – MOWAG. W ramach prac dostosowawczych strop tylnej części pojazdu zostanie podniesiony. Załoga nowego samobieżnego moździerza będzie składała się z 4 żołnierzy: dowódcy, kierowcy-mechanika i dwóch ładowniczych. Uzbrojenie pomocnicze będą stanowić 12,7-mm wkm M2HB Browning oraz wyrzutnie granatów dymnych. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu wyniesie 27-30 t, z czego 10 t to masa użyteczna. Pojazd będzie poruszał się z maksymalną prędkością do 90 km/h.

/ Film: RUAG Holding AG

Montaż pojazdów odbędzie się w zakładach RUAG Holding AG (Rüstungs Unternehmen Aktiengesellschaft) w szwajcarskim Kreuzlingen, gdzie produkowane są transportery opancerzone Piranha we wszystkich odmianach. Oprócz samobieżnych moździerzy siły zbrojne Szwajcarii planują także zakup 16 transporterów Piranha 2 w konfiguracji pojazdów dowodzenia, 12 pojazdów amunicyjnych i 36 kontenerów amunicyjnych. Pojazdy zostaną wpięte w zintegrowany system kierowania ogniem artyleryjskim INTAFF (Integrierte Artillerie Führungs- und Feuerleitsystem). Zestawy będą wypełniać zadania wycofanych w 2009 samobieżnych 120-mm moździerzy Panzerminenwerfer 64/91 (Pz Mw 64/91), posadowionych na gąsienicowych transporterach opancerzonych M113 (Systemy moździerzowe dla Czech, 2018-03-16).

Moździerz automatyczny Cobra może być wyposażony w dwie wymienne lufy o długości 160 i 200 cm, co pozwala na prowadzenie ognia na dystansach od 7 do 9 km. Masa moździerza to 1350 kg w przypadku zastosowania automatu ładowniczego i 1200 kg bez niego. Cobra może realizować zadania ogniowego w trybie MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), w którym pociski wystrzelone różnymi trajektoriami uderzają w rejon celu jednocześnie.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ