MILMAG 2/2019 na IWA »

MILMAG - The Military MagazineCzołgi nie dla kobiet - MILMAG - The Military Magazine

Czołgi nie dla kobiet

14 kwietnia dowództwo Sił Obronnych Izraela (Cewa Hagana le-Jisra’el) ogłosiło zakończenie programu integracji żołnierek w jednostkach liniowych Korpusu Pancernego (Hashan). Przeszkolone załogantki czołgów Merkava Mk 3 otrzymają przydziały do innych pododdziałów liniowych, jak 33. batalion piechoty Caracal. Jako główny powód podano zbyt niski stosunek koszt-efekt.

Program pilotażowy objął 15 kobiet, z których dziesięć zakończyło kurs, a cztery zostały wyznaczone na stanowiska dowódców czołgów Merkawa Mk 3 / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Izraela

Pilotażowy kurs ukończyło 10 z piętnastu żołnierek. Cztery zostały wyszkolone na dowódców czołgów Merkava Mk 3. Program był realizowany z inicjatywy byłego szefa sztabu Cahalu gen. Gadiego Eizenkota. 15 stycznia 2019 zastąpił go na tym stanowisku gen. Awiw Kochawi. Poprzednie dowództwo uznało program za udany.

Powodem zaprzestania dalszych szkoleń miały być kwestie finansowe. Nowe kierownictwo uznało, że integracja kobiet wymaga stworzenia oddzielnego programu szkoleniowego, a także powołania nowych jednostek liniowych. To wymusiłoby przesunięcie środków z istniejących 7., 188., i 401. brygad pancernych.

Rzecznik prasowy Cahalu poinformował, że w ciągu roku i czterech miesięcy przeprowadzono eksperyment, który miał sprawdzić czy w pełni kobieca załoga czołgu może skutecznie prowadzić działania operacyjne dostosowane do wyzwań związanych z obroną granic Izraela.

W czasie programu przeszkolono trzy pełne załogi i cztery zespoły operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Wykazano, że kolejny etap eksperymentu będzie wymagać więcej pracy, nakładów i odpowiedniej infrastruktury. Dlatego zdecydowano, że obecnie nacisk położony zostanie na wzmocnienie integracji w istniejących jednostkach, a nie tworzenie nowych.

Analiza
Na czele programu rozpoczętego w marcu 2017 stał płk Moran Omer. Eksperyment wpisywał się w tendencję zajmowania przez Izraelki stanowisk liniowych w Cahalu. Między 2012 a 2017 liczba kobiet w pierwszorzutowych jednostkach wzrosła z 547 do 2,7 tysiąca. Wcześniej odmawiano służby w jednostkach pancernych ponieważ uważano, że nie sprostają ograniczeniom fizycznym i psychicznym.

Pierwsze szkolenia czołgistek wykorzystujących wozy Merkava Mk 3 zakończyły się w grudniu 2017. Planowano wówczas, że po zakończeniu programu pilotażowego, przeszkolone załogi trafią do nowo utworzonych jednostek 80. Dywizji Edom na czteromiesięczny okres służby w pobliżu południowych granic Izraela.

Inicjatywa spotkała się z silnym oporem konserwatywnej części dowódców. Powołując się na badania psychologiczne twierdzili, że kobiety doznają szybciej zespołu stresu pourazowego niż mężczyźni. Służba kobiet w Cahalu ma opierać się na praktycznych, a nie polityczno-społecznych względach.

Emerytowany dowódca 7. Brygady Pancernej gen. bryg. Awigdor Kahalani, powiedział stacji radiowej Galey Israel, że czołgi nie są właściwym miejscem dla kobiet. Z kolei emerytowany gen. Yiftah Ron-Tal, były dowódca Cahalu, a obecnie dyrektor spółki energetycznej Israel Electric Corporation, widział w inicjatywie spisek skrajnie lewicowych ugrupowań politycznych w Izraelu. Opór pojawił się także wśród oficerów aktywnej służby. Dowódca Korpusu Pancernego gen. Guy Hasson stwierdził, że program zaszkodzi wojowniczemu wizerunkowi jednostek pancernych.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ