MILMAG na MSPO 2019 »

MILMAG - Magazyn MilitarnyTactical Prison Rescue 2019 - MILMAG - Magazyn Militarny

Tactical Prison Rescue 2019

Pomiędzy 20 a 24 maja na terenie gmin Wołów i Brzeg Dolny w woj. dolnośląskim odbyły się VI Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej Tactical Prison Rescue 2019. Uczestniczyli w nich funkcjonariusze i żołnierze dziesięciu formacji mundurowych, a ich organizatorem była Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Sprawiedliwości oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Od 20 do 24 maja odbyły się Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej Tactical Prison Rescue 2019

Mottem tegorocznej edycji było: przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz. W zawodach i warsztatach uczestniczyli funkcjonariusze podlegający Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

Drużyny składały się z funkcjonariuszy piętnastu GISW, Wydziałów Zabezpieczeń Lotnisk SG, CBŚP, CBA, SOP, ABW, SPKP KWP Wrocław i GR KMP Wrocław, żołnierzy AWL, OSZW i JW AGAT

Drużyny składały się z funkcjonariuszy piętnastu Grup Interwencyjnych Służby Więziennej (GISW), Wydziałów Zabezpieczeń Lotnisk Straży Granicznej (SG), Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Służby Ochrony Państwa (SOP), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji i Grupy Realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 6 Brygady Powietrznodesantowej,  Akademii Wojsk Lądowych (AWL) we Wrocławiu, Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej (ŻW) i Jednostki Wojskowej AGAT. Wcześniejsze edycje Tactical Prison Rescue organizował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu (Ćwiczenia GISW z trzech państw, 2018-09-10; Tactical Prison Rescue 2017, 2017-06-01).

Realizowano scenariusze ćwiczebne zakładające zagrożenie terrorystyczne na terenie obiektu sakralnego podczas obrzędów religijnych

Realizowano scenariusze ćwiczebne zakładające zagrożenie terrorystyczne na terenie obiektu sakralnego podczas obrzędów religijnych. Scenariusz zakładał błyskawiczną neutralizację napastnikówz bronią palną podczas ataku w czasie rekolekcji w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca, w wyniku którego wiele osób zostało rannych. W warunkach poligonowych sprawdzone zostały umiejętności odpowiedniego przekazywania informacji, przeprowadzania segregacji, zabezpieczania miejsca zdarzenia, zapewnienia bezpieczeństwa zagrożonym jednostkom oraz wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych. 

Taktyczny Robot Miotany (TRM) to małe urządzenie wspomagające operacje prowadzone w trudnodostępnym i niebezpiecznym otoczeniu TRM może być wykorzystywany wewnątrz obiektu lub w otwartym terenie w celu dokonania zdalnego rozpoznania optycznego i nasłuchu 
z bezpiecznej dla operatora odległości. Robot utrzymuje pełną sprawność do działania po zrzucie 
z wysokości do 9 m na twarde podłoże
/ Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Drużyny funkcjonariuszy musiały zmierzyć się z takimi zadaniami jak udzielanie pomocy w warunkach bojowych podczas przeciwdziałania atakowi na konwój, odbijanie zakładników czy tłumieniu buntu w więzieniu. Scenariusz ćwiczeń został rozbudowany dzięki wykorzystaniu Taktycznego Robota Miotanego TRM, który został udostępniony przez partnera zawodów  Sieć Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Grupy realizacyjne po raz pierwszy zaprezentowały podczas otwartego pokazu wykorzystanie TRM w działaniach kontrterrorystycznych (10 robotów dla KGP, 2019-03-19; Roboty PIAP dla ŻW, 2019-02-01).

W trakcie zawodów sprawdzony został poziom wyszkolenia uczestników, a także ich współdziałanie z jednostkami ratownictwa medycznego. Konkurencje, czyli 10 stacji zadaniowych usytuowanych było w promieniu 40 km od miejsca stacjonowania zespołów i miały odzwierciedlać najprawdopodobniejsze zdarzenia z jakimi mogą mierzyć się funkcjonariusze podczas służy. 

21 maja w Wołowskim Ośrodku Kultury odbyła się także konferencja naukowa pt. Praktyczne aspekty przeciwdziałania przestępczości. Poruszono na niej kwestie wielowymiarowości współczesnego bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania aberracjom społecznym oraz instytucjonalnym i prawnym aspektem bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizatorami były Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Białymstoku i Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ