MILMAG na MSPO 2019 »

MILMAG - Magazyn MilitarnyMilion nabojów dla SW - MILMAG - Magazyn Militarny

Milion nabojów dla SW

Centralny Zarząd Służby Więziennej (CZSW) ogłosił podzielony na dwa zadania przetarg na dostawę amunicji 9 mm x 19. W ramach pierwszego zadania ma być zakupionych milion nabojów z pociskiem pełnopłaszczowym TFMJ (Total Full Metal Jacket). Drugie zadanie obejmuje dostawy 100 tys. sztuk amunicji ślepej tego kalibru. Naboje będą wykorzystywane do strzelania z pistoletów samopowtarzalnych P99AS i pistoletów maszynowych PM-98 i PM-06.

We wrześniu 2015 Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zamówił 660 pistoletów maszynowych PM-06 wyprodukowanych przez Fabrykę Broni. Umowa o wartości 2,3 mln zł obejmowała dostawy broni z czterema magazynkami, trójpunktowym pasem nośnym, udową ładownicą na 3 magazynki oraz przyborami do czyszczenia i konserwacji / Zdjęcie: Fabryka Broni

Służba Więzienna (SW) jest zainteresowana nowymi nabojami 9 mm x 19 z 7,0-8,3-g pociskiem TFMJ w łusce mosiężnej, wyprodukowanych nie wcześniej, niż w 2016. Energia początkowa pocisku musi być w zakresie 542-814 J, a skupienie R50 poniżej 76 mm. Spłonka nie może zawierać związków metali ciężkich, jak ołów, antymon, bar i rtęć.

Drugie zadanie obejmuje dostawy 100 tys. 9 mm x 19 nabojów ślepych do strzelań ćwiczebnych lub do pozorowania strzelania pistoletów samopowtarzalnych i maszynowych. Amunicja o masie 4,35-4,85 g z ładunkiem prochowym 0,35 g, ma mieć mosiężną łuskę i spłonkę nierdzewną. Huk wystrzału powinien być porównywalny do huku naboju bojowego.

Oferty mogą być składane do 22 maja 2017. Kryterium oceny jest w 60% cena i w 40% termin dostawy (do 30 dni – 40 punktów, do 60 – 20 punktów, do 90 dni – 0 punktów). Amunicja ma zostać dostarczona Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy. Amunicja ma być dostarczana w opakowaniach jednostkowych po 50 sztuk i w opakowaniach zbiorczych po 1000-2000 sztuk. Gwarancja na amunicję ma wynosić co najmniej 24 miesiące.

Do zamówienia zostanie zastosowana tzw. „procedura odwrócona”, czyli najpierw SW dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy dostawca, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ