MILMAG 03/2020! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyChrzest holownika Mieszko - MILMAG - Magazyn Militarny

Chrzest holownika Mieszko

8 lipca w stoczni Remontowa Shipbuilding (RSB), należącej do grupy Remontowa Holding, w Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu holownika ORP Mieszko (H-2), typu B860. Ze względu na niesprzyjającą pogodę zaplanowane wcześniej wodowanie techniczne zostało przełożone . Jest to trzecia z sześciu jednostek tego typu, które zostaną przekazane Marynarce Wojennej RP w ramach programu Holownik. Pierwsza, ORP Bolko (H-11), została zwodowana 8 października 2018, natomiast druga ORP Gniewko (H-1) – 5 marca 2019. Jak poinformowała manager RSB ds. promocji i reklamy, Aleksandra Tesmer, obecnie trwa ich wyposażanie (Wodowanie holownika Bolko, 2018-10-09).

Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki będą mieć możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4 t / Zdjęcie: Marynarka Wojenna RP

Matką chrzestną Mieszka została Magdalena Śniadecka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich. W uroczystości nadania imienia wzięli udział m.in. zastępca Inspektora Marynarki Wojennej – kontradmirał Krzysztof Zdonek i zastępca dowódcy 3. Flotylli Okrętów – komandor Wojciech Sowa.

Umowa o wartości 283 488 000 zł na budowę sześciu holowników dla Polskiej Marynarki Wojennej została podpisana w 19 czerwca 2017 w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pn. Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. Holownik. Pięć z nich jest w trakcie budowy na różnych etapach zaawansowania prac. Budowa szóstej jednostki rozpocznie się 9 lipca. Według prezesa zarządu RSB Marcina Ryngwelskiego, trzy holowniki mają zostać odebrane przez zamawiającego do końca 2019. Wcześniej zakładano, że dostawa trzeciej jednostki nastąpi w 2020.

Mieszko trafi do 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Jeszcze w 2019 do tego dywizjonu trafi Bolko, natomiast Gniewko – do Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów. Pozostałe trzy zakontraktowane holowniki to Semko (H-12), Leszko (H-3) i Przemko (H-13). Załogi wszystkich jednostek będą przechodzić szkolenia dotyczące samodzielnego wyjścia z portu i operowania na otwartym morzu, co będzie trwać ok. 12 miesięcy.

Opis
Holowniki pędnikowe typu B860 mają 29,2 m długości, 10,4 m szerokości, 4,2 m zanurzenia oraz 4,95 m wysokości. Wyporność jednostek ma wynosić ok. 332 t i uciąg co najmniej 35 t. System napędowy jest złożony z dwóch silników wysokoprężnych MTU Friedrichshafen (Rolls-Royce Power Systems AG) o mocy 1 193 kW każdy i dwóch pędników azymutalnych. Zapewnia on prędkość co najmniej 12 węzłów (22 km/h). Zapas paliwa wystarczy na 7 dni działań. Załogę ma stanowić 10 osób.

Holowniki będą przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń czy podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Mają też służyć do gaszenia pożarów, udzielać pomocy unieruchomionym jednostkom (również w przypadku wejścia na mieliznę) oraz neutralizować skutki wycieków materiałów ropopochodnych. Będą realizować swoje zadania niezależnie od warunków atmosferycznych.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ