Pierwszy MILMAG Shooting Outdoor Lifestyle już dostępny! »
Nowy MILMAG, już do pobrania! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyAwanse generalskie - MILMAG - Magazyn Militarny

Awanse generalskie

15 sierpnia w dniu Święta Wojska Polskiego prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda wręczył cztery awanse generalskie i dziewiętnaście odznaczeń zasłużonym dla Wojska Polskiego oraz w związku z obchodami 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego. Na stopień generała dywizji zostali awansowani generałowie brygady Sławomir Kowalski i Krzysztof Radomski, na stopień generała brygady awans otrzymali pułkownicy Artur Jakubczyk i Krzysztof Walczak, natomiast na stopień kontradmirała awansowany został komandor Piotr Nieć (Awanse generalskie i admiralskie, 2018-11-10; Nominacje generalskie , 2018-08-09; Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP, 2018-02-27).
 Prezydent RP awansował oficerów na  stopnie generalskie i kontradmiralski / Zdjęcia: Grzegorz Jakubowski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Gen. dyw. Sławomir Kowalski (ur. 1960) jest dowódcą Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) od 1 lipca 2017. Oficer dyplomowany, doktor w dziedzinie nauk społecznych. W okresie swojej służby zdobywał doświadczenie na wielu stanowiskach służbowych. Dowodził 3. Pułkiem Przeciwlotniczym w Szczecinie (2002-2004), 7. Pomorską Brygadą Obrony Wybrzeża w Słupsku (2011-2013) i 15. Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku (2013-2015).

Gen dyw. Krzysztof Radomski (ur. 1967) w lipcu 2019 został dowódcą 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W ciągu swojej służby pełnił szereg stanowisk od dowódcy plutonu, kompanii, szefa sztabu batalionu, dowódcy batalionu, szefa szkolenia brygady do zastępcy dowódcy brygady. W latach 2004-2005 pełnił służbę na stanowisku dowódcy batalionowej grupy bojowej w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku. Od 2016 jest doktorantem na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. 

Gen. bryg. mgr inż. Artur Jakubczyk w lipcu 2019 został mianowany zastępcą dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. Wcześniej dowodził 2. Pułkiem Rozpoznawczym w Hrubieszowie. Jest absolwentem ówczesnej Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych na kierunku rozpoznanie i Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku bezpieczeństwo narodowe. W latach 2004-2005 pełnił służbę na misji w ramach III zmiany PKW Irak na stanowisku oficera rozpoznania, a następnie szefa Wydziału Zarządzania i Koordynacji Informacją w Oddziale Rozpoznania Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Gen. bryg. mgr pil. Krzysztof Walczak (ur. 1962) od października 2015 jest dowódcą 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Życiowy nalot wynosi 2170 godz., z czego około 1400 godz. na samolotach myśliwsko-bombowych Su-20 i Su-22. W 2000 jako jeden z pierwszych pilotów w Polsce uzyskał status gotowości do działań Combat Ready oraz uprawnienia instruktorskie zgodnie ze standardami NATO. Podczas międzynarodowych ćwiczeń w Norwegii, Danii i Wielkiej Brytanii wykonywał loty na samolotach F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, BAe Hawk oraz Dassault/Dornier Alpha Jet.

Kadm. Piotr Nieć od listopada 2018 jest dowódcą 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. W ciągu swojej służby w Marynarce Wojennej od 1990 pełnił szereg stanowisk dowódczych. W 2001 został dowódcą pionu operacyjnego na fregacie ORP Gen. K. Pułaski, a od 2004 roku pełnił obowiązki starszego oficera operacyjnego w Dywizjonie Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych. W 2006 został zastępcą dowódcy ORP Gen. T. Kościuszko, a od lipca 2007 pełnił obowiązki dowódcy ORP Gen. K. Pułaski. W latach 2013-2014 pełnił funkcję zastępcy dowódcy - szefa sztabu stałego zespołu NATO - SNMG-1 podczas operacji Ocean Shield na Oceanie Indyjskim. Następnie ponownie brał udział w operacji Active Endeavour na Morzu Śródziemnym oraz licznych ćwiczeniach Sojuszu w rejonie północnych obszarów morskich Europy. W 2018, po ukończeniu rocznych Podyplomowych Studiach Polityki Obronnej w US Naval War College w Newport, został wyznaczony na stanowisko dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych.

Ponadto, Krzyżem Zasługi za dzielność za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostali st. chor. szt. Paweł Kołodziej i plut. Grzegorz Krasicki. Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla obronności kraju odznaczony został gen. dyw. Krzysztof Król. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał płk Artur Wiliński, a Brązowe Krzyże Zasługi – sierż. Tomasz Cieślak i st. chor. Mariusz Gutkowski. Morskim Krzyżem Zasługi z Mieczami za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem odznaczony został kmdr Dariusz Juszczak. Wojskowe Krzyże Zasługi za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek otrzymali chór. Emilia Kłosowska, mł. chor. Jacek Radwański i płk Paweł Wiktorowicz. Morski Krzyż Zasługi za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek otrzymał wiceadm. Krzysztof Jaworski, a Lotniczy Krzyż Zasługi za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek – mjr Marcin Konończuk. Prezydent odznaczył także Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości  osiem osób zasłużonych dla ziemi śląskiej. 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ