MILMAG 05/2020 już dostępny: ponad 160 stron do przeczytania »

MILMAG - Magazyn MilitarnyKolejne pistolety dla CBA - MILMAG - Magazyn Militarny

Kolejne pistolety dla CBA

28 sierpnia Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) ogłosiło postępowanie na dostawy 38 pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19 i kolejnych 26 konstrukcji pozbawionych cech bojowych (Kaliber dostarczy amunicję CBA, 2019-06-09). Zamówienie powinno być zrealizowane do 16 grudnia 2019. Kryteria oceny w obu zadaniach to cena (40%), spełnienie wymagań technicznych (40%), termin naprawy (10%, minimum jeden dzień maksymalnie tydzień) i czas gwarancji (10%).

Centralne Biuro Antykorupcyjne zamierza kupić pistolety samopowtarzalne w odmianach bojowej i pozbawionej cech bojowych. Broń ma zostać dostarczona do 16 grudnia 2019 / Zdjęcia: CBA

Ciekawy jest punkt dotyczący spełnienia warunków technicznych, gdyż można otrzymać w jego ramach: 10 punktów za szerokość lufy w najszerszym miejscu przed kabłąkiem między 27-33 mm, kolejne 10 za długość od końca lufy do kabłąka w przedziale 45-55 mm, następne 10 punktów za wysokość od górnej części zamka do dolnej części szkieletu przed kabłąkiem w najwyższym punkcie od 36 do 44 mm i ostatnie 10 punktów za powiększoną dźwignię zwalniania zamka oraz powiększony zatrzask magazynka.

Pistolety bezkurkowe, jakie zamierza kupić CBA, mają bez magazynka mieć masę poniżej 670 g, długość pistoletu w obrysie ma wynosić od 170 do 190 mm, wysokość pistoletu wraz z magazynkiem 115-130 mm, szerokość pistoletu od 25 do 35 mm. Pojemność magazynka to 13-15 nabojów, siła nacisku spustu maksymalnie 2,1 kg przy wymogu mechanizmu spustowego DAO.

Poszukiwany pistolet nie może zostać wyposażony w żaden zewnętrzne manipulatory w postaci: dźwigni zwalnia kurka lub iglicy, bezpiecznika zewnętrznego, bezpiecznika chwytowego. Co interesujące, broń nie może mieć wskaźnika napięcia iglicy.

W skład kompletu wraz z pistoletem z metalowymi przyrządami celowniczymi mają wchodzić 3 magazynki. Czas gwarancji to minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W ramach gwarancji naprawa ma zostać wykonana do 7 dni lub broń zostać wymieniona na wolną od wad w czasie do 30 dni.

Identyczne wymagania co do broni i pracy jej mechanizmów spustowych są zapisane w części poświęconej pistoletom pozbawionym cech bojowych. Jedynie liczba magazynków ma być mniejsza, bo jedynie dwa w każdym komplecie.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ