Raport o MSBS Grot w najnowszym wydaniu MILMAG D&S  »

MILMAG - Magazyn MilitarnyĆwiczenia CBRN na Okęciu - MILMAG - Magazyn Militarny

Ćwiczenia CBRN na Okęciu

24 września na terenie bazy paliwowej obsługującej Lotnisko Chopina w Warszawie odbyły się ćwiczenie symulujące atak tzw. brudnej bomby z wąglikiem. Wydarzenie było koordynowane przez specjalistyczny podmiot spółki PKN Orlen, czyli Orlen Aviation wraz z Komendą Stołeczną Policji. Wykorzystano m.in. policyjne i strażackie roboty pirotechniczne IBIS do wykrywania i przewozu czynników CBRN (chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych), dostarczone przez ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (10 robotów dla KGP, 2019-03-19; PIAP dla Straży Pożarnej, 2018-04-12).

Symulacja w funkcjonującym obiekcie umożliwiła oddanie warunków rzeczywistego zamachu na strategiczną przestrzeń publiczną. Sprawdzano przygotowanie komórek interwencyjnych i sprawność koordynacji działań służb zaangażowanych w rozpoznanie i neutralizację zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa

W ćwiczeniu wzięły w nich udział służby ochrony, ratownicy, strażacy i policjanci oraz funkcjonariusze z państw Unii Europejskiej. Operacją dowodził podinsp. Mariusz Tkacz, zastępca Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Działania obserwowali przedstawiciele policji z Chorwacji, Portugalii, Hiszpanii i Niemiec, na co dzień zajmujący się problematyką związaną z zagrożeniami CBRN.

Scenariusz zakładał neutralizację zagrożenia skutkami ataku terrorystycznego i wybuchu tzw. brudnej bomby wypełnionej bakteriami Bacillus anthracis wywołującymi wąglik. Przebieg operacji był skrupulatnie nagrywany, a materiały wideo zostaną później omówione, gdyż ćwiczenie poprzedzało czterodniowe, międzynarodowe, seminarium w ramach projektu Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących. Jest ono realizowane w ramach unijnego programu Internal Security Fund – Police. W zaplanowanych do 27 września ćwiczeniach, konferencji i warsztatach bierze udział grupa kilkudziesięciu policyjnych ekspertów zajmujących się problematyką zagrożeń CBRN, w tym specjaliści z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji.

Likwidacja skutków incydentu gdy materiałowi wybuchowemu towarzyszą materiały chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze wymaga specjalistycznej wiedzy i współpracy wielu służb / Zdjęcia: Grzegorz Kowalski, ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Sama konferencja odbyła się 25 września w Wojskowej Akademii Technicznej, pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. 

Podczas obrad eksperci CBRN oraz przedstawiciele służb policyjnych z KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, komend wojewódzkich Policji oraz szeregu instytucji i specjalistycznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska Polskiego dzielili się swoimi doświadczeniami i prezentowali spostrzeżenia dotyczące współczesnych wyzwań europejskich służb policyjnych w zakresie zagrożeń. 

Zdzisław Rapacki z Akademii Biznesu i Finansów Vistula mówił podczas konferencji na temat roli nauki i edukacji wobec tych zagrożeń, a st. bryg. w st. spocz. Dariusz Marczyński z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaprezentował międzyinstytucjonalną siatkę bezpieczeństwa w zakresie CBRN oraz przedstawił propozycje strategiczne w zakresie podniesienia poziomu jakości planowania i przygotowania do działań na wszystkie fazy zarządzania procesem bezpieczeństwa. Z kolei prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego Krzysztof Paturej podejmował się tematu globalnego zarządzania bezpieczeństwem chemicznym. 

Marek Posobkiewicz z Głównego Inspektoratu Sanitarnego MSWiA opowiadał o udziale Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zdarzeniach typu niebezpieczna przesyłka. Podinsp. Paweł Setecki z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zaprezentował polskie i europejskie procedury postępowania w przypadku ujawnienia podejrzanej przesyłki.

Eksperci z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Chorwacji podzielili się wiedzą na temat przeciwdziałania zagrożeniom CBRN, zarządzaniu miejscem przestępstwa skażonym biologicznie oraz organizacji służby neutralizacji bomb i jej kompetencji w sytuacjach incydentów z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi.

Przedstawiciel BOA przedstawił CBRN jako zagrożenie dla europejskiej społeczności, a o obronie bioterrorystycznej w erze biologii syntetycznej opowiadał ppłk Łukasz Krzowski z WAT. Ireneusz Patynowski z Fundacji Pozytywne Emocje przedstawił współpracę z organizacjami pirotechników, producentów i importerów w celu kontroli materiałów pirotechnicznych na rynku.

Z kolei o różnych aspektach bezpieczeństwa chemicznego mówił podczas konferencji prof. Włodzimierz Fehler z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Omówiono też zagadnienie gospodarki odpadami chemicznymi wobec zagrożeń terroryzmem. Wnioski i doświadczenia Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w zakresie szkoleń CBRN w warunkach rzeczywistych skażeń przedstawił płk Jarosław Wojciechowski, a problematykę odkażania sprzętu wrażliwego  Jacek Pirszel. Temat postępowania medycznego z ofiarami zdarzeń radiacyjnych poruszył prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii.

Na 26 września zaplanowano warsztaty praktyczne, organizowane przy współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, natomiast podsumowaniem działań będzie prezentacja nowoczesnych rozwiązań 27 września przy wsparciu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ