MILMAG 03/2020! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyMON dofinansuje kolejne strzelnice - MILMAG - Magazyn Militarny

MON dofinansuje kolejne strzelnice

27 listopada minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczył zaświadczenia o przyznaniu dofinansowania na zadania związane z budową kolejnych strzelnic dziesięciu wybranym samorządom w programie Strzelnica w powiecie. Uroczystość rozstrzygnięcia programu miała miejsce na strzelnicy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) w Zielonce pod Warszawą.
 Celem programu MON jest dofinansowanie budowy strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego, zwłaszcza wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych, żołnierzy Sił Zbrojnych RP i funkcjonariuszy formacji uzbrojonych

W trzeciej edycji programu, 22 listopada wybranych zostało dziesięć samorządów (odrzucono 9 ofert), które łącznie na budowę strzelnic otrzymają dofinansowanie w wysokości 14 mln zł. Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 80% kosztów danej inwestycji. W obecnej edycji zwiększono finansowanie. W przypadku małego obiektu wynosi ono 1,2 mln zł, a w przypadku większego – 2 mln zł. Szef MON zapowiedział jednocześnie, że co roku będą przeznaczane pieniądze na dofinansowanie inicjatyw samorządowych w tym zakresie.

Uroczystość przyznania zaświadczeń / Zdjęcie i film: Ministerstwo Obrony Narodowej

Zaświadczenia odebrali przedstawiciele władz samorządowych Przysuchy z woj. mazowieckiego (dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł), Myszkowa z woj. śląskiego (320 tys. zł), Jasła z woj. podkarpackiego (1,36 mln zł), Piekar Śląskich z woj. śląskiego (1,264 mln zł), Tryńczy z woj. podkarpackiego (1,5 mln zł), Bolimowa z woj. łódzkiego (2 mln zł), Rawicza z woj. wielkopolskiego (2 mln zł), Gniezna z woj. wielkopolskiego (1,5 mln zł), Sokółki z woj. podlaskiego (1,7775 mln zł) i Domianowa z woj. dolnośląskiego (1,5 mln zł), które zgłosiły się do projektu i spełniły warunki formalne niezbędne do udziału w programie.

Zgodnie z wymogami MON, dofinansowanie otrzyma obiekt do strzelania na dystansach do 200 m z możliwością szkolenia 10 strzelców jednocześnie i możliwością celowania do 9 podnośników figur bojowych. Przewiduje się także remont obiektów już istniejących do strzelania na dystansach do 200 i 100 m. Nowa lub zmodernizowana strzelnica musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i otrzymać pozytywną opinię specjalistyczną w zakresie balistyki zewnętrznej. Ponadto, z obiektów będą mogły korzystać nieodpłatnie Siły Zbrojne (do 100 h/miesiąc), organizacje proobronne (do 30 h/miesiąc) i szkoły mundurowe (do 30h/miesiąc).

Założenia programu obejmują zwiększenie liczby strzelnic w kraju z 170 do co najmniej 380. MON zaznacza, że nie będzie współfinansował budowy i rewitalizacji strzelnic krytych, rozbudowanych i skomplikowanych. Program będzie realizowany do 2029, na co zaplanowano 440 mln zł.

Kolejny, czwarty już konkurs w ramach programu został rozpisany we wrześniu. Rozstrzygnięcie jest oczekiwane w pierwszym kwartale 2020. Zainteresowane samorządy zostały zobowiązane do złożenia dokumentacji budowlanej oraz kosztorysu inwestorskiego (MON wyremontuje strzelnice?, 2018-08-30).

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ