MILMAG 05/2020 już dostępny: ponad 160 stron do przeczytania »

MILMAG - Magazyn MilitarnyWojsko kupuje pługi - MILMAG - Magazyn Militarny

Wojsko kupuje pługi

21 listopada 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu podpisała ze spółką Autobox Innovation umowę o wartości 1 680 000 zł brutto na dostawy 24 pługów odśnieżnych jednostronnych przystosowanych do samochodów Star 266M2.

Część z zamówionych pługów odśnieżnych jednostronnych trafi do pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej. Koszt urządzenia montowanego na ciężarówkach Star 266M2 to 70 tys. złotych / Zdjęcie: WOT

Urządzenia kupowane w cenie jednostkowej 70 tys. zł brutto mają zostać dostarczone do Rejonowych Warsztatów Technicznych Nowy Dwór Mazowiecki.

Zamówienie udzielono w trybie z wolnej ręki. Baza uzasadnia to brakiem ofert złożonych we wcześniejszym postępowaniu i brakiem zmian pierwotnych warunków zamówienia. 1. Regionalna Baza Logistyczna skróciła termin składania ofert, z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia.

Pierwotnie w dwóch zadaniach zamierzano kupić po 20 urządzeń: 12 w ramach zamówienia gwarantowanego i 8 w opcji. Obecnie zrezygnowano z opcji i zamiast przetargu nieograniczonego negocjowano dostawy z Autobox Innovations (Modernizacja Starów 266, 2019-09-16; Autobox zmodernizuje warsztaty, 2018-08-18).

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ