MILMAG SOL już online! Czytajcie & rozsyłajcie dobrą nowinę! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyFrontex: Migracja w listopadzie - MILMAG - Magazyn Militarny

Frontex: Migracja w listopadzie

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), w listopadzie 2019 na głównych szlakach migracyjnych do Unii Europejskiej nastąpił spadek nielegalnych przekroczeń granic o jedną czwartą do poziomu 14 400. W ciągu ostatnich 11 miesięcy zanotowano spadek liczby migrantów o 10% w porównaniu z analogicznym okresem w 2018. (Frontex: Nielegalna migracja w sierpniu, 2019-09-23).

W ciągu niemal całego roku 2019, agencja Frontex zanotowała spadek nielegalnej migracji do UE na głównych szlakach o 10%.  W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej nastąpił spadek naruszeń granic zewnętrznych UE na zachodnich szlakach przerzutowych, podczas gdy odwrotna tendencja była widoczna na wschodnich rubieżach UE / Zdjęcie i grafika: Frontex

We wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w listopadzie wykryto około 9 700 tysiąca naruszeń granic zewnętrznych UE, co stanowi spadek o 20% w porównaniu z październikiem.Na tym obszarze odnotowano dwie trzecie wszystkich wykrytych migrantów na granicach UE w analizowanym okresie. Pomimo zmniejszenia się skali naruszeń w ubiegłym miesiącu, w dużej mierze z powodu złych warunków pogodowych, łączna liczba wykrytych incydentów w tym regionie w pierwszych jedenastu miesiącach tego roku była o 42% wyższa, niż przed rokiem i wyniosła 74 126 przypadków. W regionie tym w ciągu prawie całego roku, jeden na trzech migrantów pochodził z Afganistanu, a jeden na czterech – z Syrii. Należy odnotować, że powyższe dane nie dotyczą nielegalnej migracji na Cypr.

W zachodniej części basenu Morza Śródziemnego w listopadzie wykryto 950 nielegalnych prób przekroczenia granic, co stanowi spadek o 80% w porównaniu z październikiem. W okresie styczeń-listopad 2019 wykryto łącznie 21 750 prób, co stanowi mniej niż połowę (spadek o 57%), w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wśród ogółu nielegalnych migrantów, Marokańczycy stanowili 28%, a Algierczycy dalsze 17%.

W centralnej części basenu Morza Śródziemnego liczba migrantów wyniosła niecałe 1200 osób, czyli o 46% mniej, niż w poprzednim miesiącu. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2019 liczba ta wyniosła 13 180 osób. Liczba ta jest mniejsza o 43%, niż pomiędzy styczniem a listopadem 2018. Przez prawie cały bieżący rok granicę na tym odcinku najczęściej próbowali przekraczać obywatele Tunezji, Sudanu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Pakistanu.

Na szlaku Bałkanów Zachodnich zanotowano ponad 1900 przypadków nielegalnych naruszeń, a od stycznia wyniosły one łącznie 10 619 przypadków, czyli o 103% więcej, niż przed rokiem. Prawie połowę migrantów na tej trasie stanowili Afgańczycy.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ