Nowy MILMAG, tym razem ponad 200 stron! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyUMO dostarczy wkłady do Taserów - MILMAG - Magazyn Militarny

UMO dostarczy wkłady do Taserów

27 grudnia Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów Komendy Głównej Policji (KGP) podpisał umowę o wartości 2 567 081 zł netto (3 157 510 zł brutto) ze spółką UMO na dostawę 10 994 wkładów do paralizatorów Taser (w ramach zamówienia podstawowego) z opcją na nawet 1367 kolejnych.

Spółka UMO dostarcza amerykańskie paralizatory Taser od 2012. Jest także jedynym przedstawicielem w kraju, który oferuje wkłady do tych urządzeń / Zdjęcie: Axom

Początkowa, szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 1 307 663 zł netto. Spółka UMO była jedynym oferentem w postępowaniu prowadzonym procedurą negocjacyjną. Jest ona jedynym przedstawicielem w Polsce amerykańskiej spółki Axon Enterprise z Arizony, która dostarczyła paralizatory Polskiej Policji. Umowa została podpisana 20 grudnia.

Zgodnie z informacją KGP, na wyposażeniu tej formacji mundurowej znajduje się 295 paralizatorów Taser X26 i X26P oraz 1833 paralizatory Taser X2. 1 marca 2019 informowano o zakupie z wolnej ręki nieujawnionej liczby urządzeń typu Taser X2 za równowartość 7 317 000 zł netto (8 999 910 zł brutto).

Pod koniec 2018 KGP rozstrzygnęła przetarg na dostawę 127 paralizatorów Taser X2, X26 i X26P o wartości 1 758 612,18 zł brutto z opcją na 13 kolejnych urządzeń za 180 015,42 zł. Dodatkowo kupiono 2000 wkładów do X2 za 480 930 zł oraz 730 wkładów do X26 i X26P za 117 243,60 zł brutto (Kolejne paralizatory dla Policji, 2019-03-08).

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ