MILMAG 05/2020 już dostępny: ponad 160 stron do przeczytania »

MILMAG - Magazyn MilitarnyRadary rozpoznania pola walki dla WP - MILMAG - Magazyn Militarny

Radary rozpoznania pola walki dla WP

10 stycznia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę 93 radarów pola walki dla Wojska Polskiego w ramach zamówienia podstawowego oraz 11 kolejnych w ramach opcji. Najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę złożyła węgierska spółka Pro Patria Elektronics z siedzibą w Budapeszcie. Umowa o wartości kilkudziesięciu milionów złotych brutto powinna zostać podpisana w najbliższych tygodniach.

Węgierska spółka Pro Patria Elektronics ma w ofercie radary rozpoznania pola walki typu PGSR-3i Beagle, PGSR-3iFT Beagle, Dobermann II, MBR-3D oraz MBR-2D (na zdjęciu). IU MON nie wskazał który model został zaoferowany w przetargu / Zdjęcie: Pro Patria Elektronics

Złożono trzy oferty. Oferta Pro Patria Elektronics otrzymała 100 pkt, konsorcjum spółek KenBIT Koening i Wspólnicy i ELTA Systems z Izraela 55,19 pkt, natomiast konsorcjum spółek WB Electronics i SRCTec z USA 45,61 pkt. Kryteriami wyboru oferty była cena (90%) i gwarancja (10%) (Izraelskie radary jednak dla Czech).

Zgodnie z wymogami, IU MON poszukiwał dostawcy radarów pola walki o masie do 25 kg, pracujących w paśmie Ku, które będą zdolne do wykrywania wybuchów pocisków artyleryjskich, korekty ognia artylerii oraz wykrywania ciężkich pojazdów z odległości 24 km, śmigłowców z odległości 15 km i żołnierzy z odległości 7 km. Muszą także wskazywać miejsca upadku 155-mm pocisków artyleryjskich z odległości 12 km. Wymogiem był Czas przygotowania do pracy wynoszący mniej niż 5 min., a czas pracy na jednym zestawie baterii – co najmniej 6 godz. Termin realizacji zamówienia zakładał zakończenie dostaw 93 radarów do 2022 i 11 kolejnych – o ile zostanie podpisany aneks do umowy – do 2023 (MSPO2019: Radary Bystra dla WP, 2019-09-06).

Radary będą transportowane na pojazdach jednostek rozpoznawczych, a następnie rozstawiane przez dwóch żołnierzy. Będą służyć do dozorowania, w tym prowadzenia obserwacji, wykrywania oraz monitoringu, w tym identyfikacji, namierzania, śledzenia i wskazywania celów podczas misji patrolowych, a także korygowania ognia artylerii.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ