Nowy MILMAG, już do pobrania! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyMustang szósty raz - MILMAG - Magazyn Militarny

Mustang szósty raz

30 stycznia 2. Regionalna Baza Logistyczna (2. RBLog.) z Warszawy ogłosiła, iż po raz kolejny poszujkuje dostawcy samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia.

 Wojska Lądowe dysponują około 2,5 tysiącami samochodów terenowych Tarpan Honker w kilku wersjach: bazowej, Honker 2324, Honker 2000 i Honker 2000 2N, w tym specjalistycznych: Honker Skorpion-3, ZWD-3, WD-2001 czy ZWD-99ba. / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Szóste postępowanie ma wreszcie wyłonić następcę przestarzałych samochodów Tarpan Honker. Poprzednie unieważniono 17 grudnia 2019 z powodu przekroczenia przez cenę najkorzystniejszej oferty kwoty, którą zarezerwowano na sfinansowanie zamówienia (Honker zostaje!, 2019-12-18).

Obecne dotyczy dostawy 635 pojazdów w ramach zamówienia podstawowego i kolejnych 150 w ramach opcji. Do 30 października 2020 przewiduje się dostawę 160 pojazdów (50 kolejnych w ramach opcji), do 29 października 2021 kolejnych 160 samochodów (i 50 opcjonalnie), a do 28 października 2022 – 165 pojazdów (i 50 w opcji).

Zamawiający nie określił górnej granicy wartości ewentualnej umowy. W poprzednim postępowaniu zarezerwowano na ten cel kwotę 121 268 020 zł brutto. Wymogiem jest nadwozie typu pickup w układzie jezdnym 4x4. Maksymalna dopuszczalna masa to 3,5 t. Samochody muszą być dostosowane do transportu 5 pasażerów i 250 kg ładunku.

Termin składania ofert minie 5 marca 2020 o godz. 8.30. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), opcjonalne wymagania konstrukcyjne (20%), dodatkowa moc silnika – ponad 110 kW/147,5 KM (7%), okres dodatkowej gwarancji (7%) i czas wykonania naprawy gwarancyjnej na terytorium kraju (6%). Dostawy mają zostać zrealizowane do 28 października 2022.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ